Materija ir nematerialus kūrėjas - Ar materialūs kūriniai įrodo nematerialaus kūrėjo egzistavimą.
Users browsing this forum