Šventos prekės ir paslaugos - Kristaus kraujas ir mėsa, nekaltų kankinimai ir aukojimas už nusidėjėlių nuodėmes.
Users browsing this forum