Content

Kaip gėjų eitynės Vilniuje virto siaubinga tragedija...

Kaip gėjų eitynės Vilniuje virto siaubinga tragedija... Žmogaus teisės Lietuvoje
Kaip gėjų eitynės Vilniuje virto siaubinga tragedija...

Kauno miesto tarybos narys Gintautas Labanauskas kartu su kitais politikais svarstė idėją apginti tradicinę šeimą su jaunimu ir apriboti gėjų propagandą, leidžiant ją skelbti tik po 22 valandos (2013-07-11). LRT vadovybė, vadovaujama Audriaus Siaurusevičiaus, taip pat pritarė kovai prieš šeimos vertybių niekinimą ir nutarė riboti gėjų propagandą, leidžiant ją rodyti tik po 23 valandos su „S“ ženklu (2013-07-15).

Dėl šių įvykių ir planuojamų šeštadienį (2013-07-27) „Baltic Pride“ eitynių man jau kitą dieną (2013-07-16) paskambino iš Vilniaus VSD centrinės būstinės ir paprašė atvykti į Vytenio gatvę. Prie durų mane pasitiko pats VSD vadovas Gediminas Grina ir nusivedė į savo kabinetą. Diskutavome su juo kokį pusvalandį apie gėjų keliamas grėsmes šaliai, kai mūsų pokalbį nutraukė į kabinetą įėjęs man nežinomas asmuo. Prisistatęs Kauno Technologijos Universiteto mokslininku jis paaiškino, kad, valdžiai slapta finansuojant, jiems Kaune pavyko sukurti bangų imtuvą, sugebantį priimti signalus iš superkompiuterio sugeneruoto netolimos ateities kvantinio realybės modelio. Iškarto po to jis išsitraukė iš savo kišenės USB atmintinę ir paleido iš jos kabinete esančiame ekrane kažkokį video įrašą. Video įrašo kampe, iš ties, buvo nurodyta 2013-07-27 diena (šiandien dar tik 2013-07-16(!?)). Pamaniau, kad jie iš manęs šaiposi ir išsakiau tai Grinai. Buvau patikintas, kad įrašas autentiškas ir viską jame filmavo ir komentavo jų patikimas agentas, buvęs KGB, o dabar VSD majoras Gintaras Ticharenko. Kažkada man teko kartu su juo dirbti, gaudant Lietuvos disidentus ir kovotojus už nepriklausomybę dar tarybiniais laikais. Buvo aišku, kad jeigu jau VSD paskyrė užduotį jam, įrašu galima visiškai pasitikėti. Jis pats nemėgo juokauti ir kiti su juo to vengė. Buvo tik kartą atvejis, kai trys į VSD iš KAM (Krašto Apsaugos Ministerijos) atėję dirbti jauni pareigūnai nutarė priklijuoti Gintaro kabineto stalčius prie stalo. Visas skyrius tada sulaikęs kvėpavimą laukė atomazgos ir galimų naujų pokštų, bet tie jau kitą vakarą visi žuvo. Vėliau, visiškai atsitiktinai incidentą pro atidarytą langą matęs, Gintaras apgailestaudamas pasakojo, kad tiksliai negali pasakyti, kuris iš jaunuolių į rūbinę su savimi galėjo atsinešti prieštankinį granatų ryšulį ir neatsargiai su juo elgėsi, bet niekada nepamirš jų nerūpestingo ir jaunatviško juoko, skambančio prieš pat jų gyvybes nusinešusį sprogimą. Su VSD leidimu žemiau pateikiu stenogramą to, kas buvo užfiksuota įraše. Tikrieji įvykiai išdėstyti chronologiškai, išskiriant svarbiausius momentus, paženklintus asmeninių tragedijų, vykusių „Baltic Pride“ eitynių dieną.

Pastebėjimas: Žemiau esantis tekstas buvo surašytas pagal pateiktą ateities video medžiagą dar IKI „Baltic Pride“ eitynių (2013-07-17). Jeigu jūs skaitote visa tai jau PO eitynių (2013-07-27) ir prisimenate jas kitaip, nei žemiau aprašyta, galvodami, kad viskas vyko gana taikiai - jūsų atmintis buvo ištrinta ir pakeista, o prisiminimai - klaidingi. Perskaitę tekstą suprasite, kodėl jūs net neįtariate, kas ten dėjosi.


2013-07-27 („Baltic Pride“ eitynių diena)
VSD agentas Gintaras Ticharenko

13:01 „Pradedu filmavimą ir stebėjimą. Pyd... (trumpa pauzė) ...gėjų eitynių dalyviai renkasi Gedimino prospekte prie Seimo Rūmų. Situacija tokia, kad LTV dieną prieš tai rekomendavo miestiečiams išvažiuoti iš miesto arba neiti iš namų. Todėl, norėdami apsaugoti save ir savo vaikus, dori vilniečiai šiandien išvyko iš miesto. Tie, kurie negalėjo, apsikalė langus ir duris lentomis, apsiginklavo, kas kuo galėjo, ir slepiasi namuose, prisispaudę užpakaliais prie sienos. Vilniuje paskelbta gedulo ir nedarbo diena. Mieste, mano žiniomis, liko ir nemažai patriotiškai nusiteikusių piliečių, kurie sąmoningai nutarė nepasiduoti ir ginti moralines šeimos vertybes su tradicine santuoka. Jie renkasi į būrį kiek toliau nuo gėjų ir, apsiginklavę vėzdais, laukia pasislėpę eitynių dalyvių V.Kudirkos ir J.Tumo-Vaižganto gatvių sankirtoje.

13:06 Gėjai pajudėjo, skanduodami kažką apie žmogaus teises ir panašias nesąmones.

13:18 Dar nepriėjus Kudirkos ir Vaižganto gatvių, prie Dainavos gatvės gėjams kelią pastojo Petras Gražulis su Kazimieru Uoka.

13:28 Eitynės sustojusios. Stebiu, kaip konfrontacija vyksta jau apie 10 minučių. Policija nesikiša. Matau, kaip, galiausiai, Gražulis su Uoka pasišalina ir pasuka į šalia esantį kiemą. Eitynių dalyviai pajuda toliau.

13:31 Į mano mobilų paskambino iš VSD ir davė nuorodą į LTV svetainę, liepė pažiūrėti. Susiradau vaizdo įrašą. Specialioje LTV žinių laidoje skelbiama, kad prieš 5 minutes pro langą iššoko Artūras Zuokas. Šalia yra daugiau įrašų... viename iš jų... įvykį mačiusios savivaldybės buhalterės liudijimas: “Dievulėliau, Artūrėlis mūsų, su žmona kampe įsispraudę sėdėjo apsikabinę. Dar iš vakaro visą savivaldybę lentomis mūsų vyrai apkalė. Juk žinojome, kad tie iškrypėliai rinksis ir prie mūsų darbo su savo propaganda. Ir susirinko padlos. Visi drebėjome, kad tik mūsų visų neužpultų tie gėjai. Ir kas viršininkui galvon šovė? Nutarė pasižiūrėti, kas gatvėje vyksta. Artūrėlis nulupo vieną lentą nuo lango ir pradėjo skaityti užrašus ant tų plakatų. Mes jį bandėme perspėti, sakyti, kad „neskaityk tu Artūrai tų užrašų, gėjumi pavirsti“, o jis neklausė. Iš pradžių pats sau mintyse skaitė, tik lūpas judino. Paskui ėmė vis garsiau ir aiškiau tarti, kas ten parašyta. Po minutės jau visai garsiai viską tarė, kad net kitame kabinete girdėjosi. Nežinojome, kaip reaguoti, o jis tik taip keistai atsisuko, pažiūrėjo į savo pavaduotoją... taip neįprastai... meiliai... visi tada viską iškarto suprato. Žmonos akys buvo pilnos ašarų ir siaubo. Matėme, kaip mūsų Zuokelis viduje dar bandė priešintis, kaip jo kūną, lyg traukuliai, nevalingai traukė prie pavaduotojo, o proto likučiai vis dar bandė jį suvaldyti, atstumti atgal. Matyt, pačioje pabaigoje ir jis pats viską suprato, kad neatsilaikys ir ištaręs... pavaduotojui „Aš tave visada mylėjau ir tavęs labai noriu“...puolė prie lango ir iššoko su visais stiklais... žmona tik sukliko, kryželį rankose suspaudė... bet buvo jau vėlu.“

13:32 Oficialiai patvirtinta Artūro Zuoko mirtis, tapus gėjumi nuo gėjų propagandos.

13:48 Nubėgau, prie V.Kudirkos ir J.Tumo-Vaižganto gatvės, nes ten tarp gėjų ir opozicijos vyksta susirėmimai. Nespėjau. Gatvė jau beveik tuščia, matosi nuožmių grumtynių ženklai. Radau ant žemės gulintį ir masturbuojantį žmogų... prisistatė kaip Stanislovas Budulanovas. Paprašiau papasakoti, kas čia vyko: „Baisu buvo... žmonės virto gėjais akimirksniu... vyrai vyrus ėmė vaikytis, moterys moteris. Plėšė drabužius čia pat gatvėje vieni kitiems ir vertė vieni kitus gėjais. Mes dar bandėme nedidelė grupė gintis pagaliais, plytomis, kas armatūra mosavo. Lupome ir mėtėme į eisenos dalyvius grindinio akmenis. Bet ką tu ten padarysi prieš plakatus ir šūksnius su gėjų propaganda. Nušlavė mus per porą minučių, kaip varles. Nespėjome apsidairyti, kaip visi tapome gėjais ir iškrypėliais. Užmušk mane, prašau! Jau ranka pavargo ir skauda... daugiau negaliu...“ Supratęs, kad jam jau negalima niekuo padėti, iššoviau porą kartų į jo galvą iš tarnybinio pistoleto.

13:56 Kitoje gatvės pusėje pastebėjau sėdintį ir rūkantį kitą vyrą... prisistatė kaip Zigmas. Pavardės nenorėjo atskleisti. Sakė, motinai širdis pliš, jei sužinos, kad jis tapo gėjumi: „Aš tuo metu stovėjau su savo draugu Vytu. Norėjau pažiūrėti, kas tie gėjai. Mano draugas tai ir vaikus atsivedė, kad parodytų tuos iškrypėlius. Apie pusę dviejų pamatėme iš už kampo išnyrančius tuos piderus. Nors girdėjome pavienius artėjančius klyksmus, nieko neįtarėme. Manėme, kad čia jie tik savo propagandą šūkauja ir mums tai jokios įtakos nepadarys. Bet kai tik pamačiau pirmus plakatus su jų propaganda apie žmogaus teises kažkokias, iškarto pradėjau jausti savyje kylančius negerus dalykus. Kažkaip prisiminiau ir pasišlykštėjau savo žmona... ir galvoje ėmė suktis mintys apie dailų draugo užpakalį. Tada atsisukau į draugą ir pamačiau tik jo nugarą, pasukant į artimiausią skersgatvį. Nubėgau paskui jį, nes jau negalėjau kentėti, kaip jo norėjau... ir... o siaube... pamačiau, kad jis irgi virto iškrypėliu... ką jis darė su savo vaikais... negaliu net apsakyti. Aš bandžiau jį atitraukti nuo vaikų. Sakiau jam „Vytai, tu gi ne pedofilas!“, bet jis tik numojo ranka ir išrėkė, kad „Gėjus ar pedofilas, tai vienas ir tas pats!“. Prieš tokius logiškus argumentus jau nieko negalėjau padaryti su savimi... o ir vaikai jo irgi ėmė virsti gėjais, mane ir Vytą puolė atvirai gundyti, siūlyti saldainių už... na pats supranti. Prie mūsų prisijungė dar keli paskui mus atsekę suaugusieji. Tai ten kieme jau kokį pusvalandį visokias baisybes darome. Išėjau tik parūkyti, tuo labiau, kad prie vaikų jau eilė suaugusių susidarė. Net nežinau, ką dabar pasakysime savo žmonoms ir kaip priversti savo vaikus po visko tylėti, kad neišduotų. Jos nematė eitynių... tai nesupras mūsų.“

14:13 Įsijungiau telefone radiją. Per žinias praneša, kad aiškėja daugiau detalių apie Gražulį su Uoka. Policija teigia, kad rado juos abu užsidariusius vieno iš gretimų gatvių namo katilinėje po to, kai gyventojai išgirdo iš rūsio sklindančias aimanas ar tai stenėjimus. Dar neaišku, ar jie sužeisti, ar reikia tikėtis blogiausio, nes vienas neįvardintas liudininkas teigė matęs, kaip prieš pat dingstant rūsyje, jie abu užsuko į vaistinę ir nusipirko dvi pakuotes Viagros ir keturias pakuotes vazelino. Pastatą šiuo metu apsupusi veterinarijos tarnyba su skafandrais ir nieko neprileidžia. Kol kas nėra aišku, ar apsikrėtus gėjiškumu galima išgyti ar ne. Bet visgi, turima informacija leidžia manyti, kad procesas gali būti negrįžtamas ir vienintelis apsisaugojimo būdas yra smogti ar šauti infekuotam į galvą, kol jis nepradėjo kalbėti apie žmogaus teises gėjams. Prie rūsio durų šiuo metu stovi greitojo reagavimo būrys „Aras“ su automatais ir laukia leidimo šturmui.

14:33 Šiuo metu slepiuosi su nedidele grupe žmonių A.Smetonos gatvės bute, kur mus įsileido viena moteris. Policija praneša, kad eisenai artėjant prie Katedros, ji pati nepatyrė didesnių nuostolių ir aukų. Atrodo, kad nuostolių ir aukų išvengė ir dar keletas valstybinių organizacijų, kaip mokesčių inspekcija. Nenukentėjo ir konservatorių partija bei Lietuvos ateistų organizacijos. Žmonės tarpusavyje kalbasi ir kelia hipotezes, kad visi jie, nors ir skiriasi ideologiškai, viduje jau seniai yra „pydarai“ ir apsikrėsti tuo, kuo seniai buvo, negali. Buvo išsakomos ir kitos versijos.

14:35 Tame pačiame bute besislepiantis Jaroslavas Paranadinas man paaiškino, kad „Visa tai yra visuotinio sąmokslo, valdomo iš Briuselio, dalis. Vakarai jau seniai krito prieš tuos piderus. JAV, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Kanada, Norvegija, Belgija, Švedija, Danija ir kitos panašios moraliai degradavusios vakarų valstybės patvirtino net gėjų santuokas. Ir tik tokios šalys, kaip Rusija ir Lietuva su musulmoniškomis Afrikos ir Azijos valstybėmis, kuriose už tai numatomas teisinis persekiojimas ar net mirties bausmė, vis dar lieka aukščiausios moralės pavyzdžiu pasaulyje, į ką reikėtų orientuotis ir nepasiduoti (nuoroda). Kodėl jie gali laisvai skleisti savo propagandą, o mums, doriems piliečiams, ribojamos elementarios teisės juos moralizuoti ir persekioti. Juk mes neprašome juos deginti gyvus, apipylus benzinu ar apdėjus padangomis, kaip tai laisvai daroma Afrikoje? Neturėjau jam ką į tai atsakyti. Teko pripažinti, kad Lietuvoje tikrai nėra teisybės ir mūsų šalis stipriai atsilieka net nuo Afrikos, kur žmonių minia turi tokią elementarią ir pamatinę demokratinę laisvę, kaip galimybę persekioti ir netgi žudyti kai kurias daugumai nepritariančias mažumas.

15:03 Per žinias paskelbta, kad nusiaubti beveik visi vienuolynai Vilniuje ir Kaune. Ateina vis daugiau siaubingų žinių iš regionų. Pagal paskutinius pranešimus, gėjiškumo užkratas pateko į vienuolynus įjungus radiją ir klausantis žinių apie eitynes, kuomet kai kurie komentatoriai pradėjo skaityti klausytojams, kas buvo užrašyta ant gėjų plakatų. Pranešama, kad visi vienuoliai ir vienuolės, kurie klausėsi tokių radijo trancliacijų, tapo gėjais ir lesbietėmis per trumpiau, nei 5 minutes, ir pradėjo puldinėti kitus savo kolegas. Ilgiausiai gynėsi maldomis iš švęstu vandeniu Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyno vienuoliai, užsibarikadavę vienoje iš celių Maironio gatvėje. Bet ir tai nepadėjo. Šaltiniai teigia, kad per durų plyšius prasiskverbusi jau virtusių gėjais žodinė propaganda išguldė užsidariusius viduje be didesnių problemų. Žmonės teigia matę, kaip po gatves dabar bėgioja gaujos vienuolių ir vienuolių, plėšia sekso parduotuves ir gaudo vyrus su moterimis bei jėga tempiasi juos į vienuolyno rūsius orgijoms.

15:14 Pro langą matau, kaip Audrys Juozas Bačkis, užsibarikadavęs Katedros bokšto pačiame viršuje, mosuoja kryžiumi su Biblija ir bando apsiginti nuo bokštą apsupusių ir į jį bandančių užlipti gėjais virtusių miestiečių.

15:26 Teko sprukti iš buto Smetonos gatvėje po to, kai buto šeimininkė, išgirdusi sklindančią iš gatvės gėjų propagandą, neatlaikė ir ėmė lytiškai santykiauti su savo katėmis. Su grupe žmonių pasislėpėme restorane „Apynys“ prie Katedros. Per LTV pasirodė speciali laida iš Prezidentūros ir informavo, kad vykstantys Vilniuje įvykiai yra tik nedidelė dalis to, kas šiuo metu vyksta visame pasaulyje. Prezidentė patvirtino, kad visa Europos Sąjungos valdžia su visu Briuseliu priklauso gėjų klanui... mieste skelbiama karinė padėtis. Kariuomenė važinėja po miestą ir šaudo žmones, virtusius gėjais.

Į restoraną nepastebėtai pro gėjus prasibrovė Gintaras. Jį išgelbėjo tik tai, kad klausėsi garsiai per ausines „Marijos radijo“ transliuojamų giesmių. Jis papasakojo, ką matė Vilniaus gatvės ir Gedimino prospekto susikirtime: „Aš su draugais stovėjau Vilniaus gatvėje. Mes stebėjome, kaip prisiartino eisena. Jos priekyje su transparantu žygiavo Nida Vasiliauskaitė ir Vladimiras Simonko. Pamačiau, kaip du patriotiškai apsirengę jaunuoliai puolė link eisenos dalyvių su iš grindinio išluptais akmenimis ginti tradicinių šeimos vertybių. Jiems prisiartinus ir užsimojus, Vasiliauskaitė kažką sušuko ir palietė vieną iš puolusių. Simonko, išsisukęs nuo męsto į jį akmens, irgi kažką sušuko ir ištiesęs ranką palietė kitą jaunuolį. Tas, kurį palietė Vasiliauskaitė, nevalingai sustingo... akmuo iškrito jam iš rankų. Kitas, kurį palietė Simonko, akimirksniu suklupo prieš sustingusį ir ėmė atseginėti savo draugui kelnes... su ranka ištraukė... ir...“ Šioje vietoje Gintaras pravirko, bet šluostydamasis ašaras galiausiai susivaldė ir tęsė savo pasakojimą toliau: „...buvo baisu. Jiems dar bandė padėti kiti patriotiškai nusiteikę jaunuoliai, bet visi jie buvo akimirksniu išguldyti... Vasiliauskaitė su Simonko net nesivargino jų liesti... mačiau, kaip vien susidūrus žvilgsniams... žmonės akimirkai sustingdavo, lyg akmeniniai, ir masiškai virto pyderais. Kas krito ant žemės vienas ant kito ir ten pat užsiiminėjo seksu - vyras su vyru, moteris su moterimi, kas prisijungė prie eisenos... Simonko ir į mano pusę pažvelgė. Laimei, kad spėjau užsidengti akis, nusisukau ir pabėgau.“

15:35 Per LNK pranešama, kad bažnyčias rajonuose užpildo kaimiečiai su namų ir fermų augintiniais, reikalaudami juos sutuokti. TV3 kanalas tuo tarpu rodo reportažą apie tai, kaip savanoriai pagerbė pirmus nelygioje kovoje kritusius Lietuvos jūrų karinio laivo „Dzūkas“ jūreivius. Tiksliai nežinoma, kaip infekcija išplito izoliuotame laive, bet spėjama, kad užkratas ten galėjo būti jau seniai. Taip pat nukentėjo dar du laivai, atskubėję į pagalbą, kai iškėlęs gėjų vėliavą „Aukštaitis“ iš galo taranavo laivą „Žemaitis“.

15:44 Nulaužta LTV televizija – ekrane rodomas kažkoks kosminis žemėlapis. Diktorius skelbia, kad gėjų eitynės Vilniuje buvo ženklas pradėti tarpgalaktinį Blogio Koalicijos, kuriai vadovauja Šėtonas, puolimą prieš Šventos Dvasios Imperiją, vadovaujamą Dievo. Kažką kalba, kad šiuo metu intensyvūs mūšiai vyksta Vatikanopolio ir Homofobus-Tau žvaigždžių sistemose, kuriose šiuo metu yra sutelktos didžiausios tradicinių vertybių gynėjų pajėgos. Iki šiol nepaimtas ir taip pat priešinasi Budulius-29 žvaigždžių sistemoje įsitvirtinęs „Budulių Frontas“.

15:52 LTV signalas atstatytas. Vėl pasirodė prezidentė ir pranešė, kad juodoji skylė galaktikos centre jau kontroliuojama Blogio Koalicijos pajėgų laivyno. Atrodo, kad nors Žemėje dar likę pasipriešinimo židiniai, pačioje galaktikoje gėjų frontas yra pasistūmęs toli į priekį.

15:58 Stebiu transliaciją iš Seimo...ten dar tebevyksta grumtynės. Seimo nariai, išsitraukę ginklus, grasina vienas kitam susidorojimu.

16:05 Išskubėjome prie prezidentūros, nes išgirdome, kad ten dedasi keisti dalykai... visi, kas dar nevirto gėjais, renkasi prie prezidentūros ir gieda „Marija, išgelbėk mus!“. Gatvės kiek ištuštėjo, nes virtę gėjais patraukė link miesto pakraščių, kur dar liko nepaveiktų žmonių. Taip pat dalį infekuotų iššaudė kariuomenė, nors prieš 8 minutes kariuomenei buvo duotas įsakymas atsitraukti. VSD telefonai neatsako.

16:56 Prezidentūros aikštėje nugriaudėjo sprogimas, žmonės pasipylė į šonus... Iškarto po to visi stebėjome, kaip virš rūkstančio kraterio nusileido didelė skraidanti lėkštė. Iš jos iššoko keletas keistų būtybių ir ėmė šaudyti į susirinkusius žmones. Iš pastato su ginkluota palyda išeina Prezidentė... o Viešpatie!!! Ji plėšiasi nuo savęs odą... mūsų... prezidentė... ji žalia!!!... ji... driežas!!! Žmonės klykia iš siaubo, ateiviai šaudo visus kažkokiu spinduliu ir visi virsta gėjais... o dieve.... jis nusitaikė į mane... !!!... (agento įraše pasigirsta šiurpinantis klyksmas, traškesys, kamera nukrinta ant žemės, nieko nesimato) ...“

18:03 „... (įraše vėl pasigirsta agento balsas) ...bet tai batai kokie nefaini mano ir nedera prie kostiumo... visai VSD apie madą nieko nenusimano... mužikai muskulistiniai. Ne taip, kaip tie dailūs vaikinai, išlipę iš antros lėkštės su JAV ir LGBT vėliavomis prezidentūros aikštėje... bučkis visiems VSD gražuoliukams... ar dar girdite? Atrodo, kad tokios lėkštės leidžiasi visame mieste. Einu pas juos. Jie liepia visiems žiūrėti į kažkokį rašiklį. Gal pavyks su kokiu dailesniu susidraugauti ir praleisti šį vakarą kartu... rudoji ateina pas tave, pupuliuk... (šioje vietoje įrašas nutrūksta).“


Sustingęs iš siaubo po pamatyto ir išgirsto įrašo, sėdėjau kabinete su pareigūnais ir visi tylėjome pora minučių. Man paaiškino, kad video kamerą prie prezidentūros surado ir signalą persiuntė į praeitį kitas VSD agentas, kuris dabar taip pat yra dingęs. Visa originali filmuota eitynių medžiaga išimta iš televizijų ir atimta iš žmonių bei pakeista falsifikatais. Nutarėme išsiųsti turimą pas mus originalą į visas žiniasklaidos priemones. DELFI iškarto atsisakė tai skelbti. VSD vadovas man paaiškino, kad ten seniai visi driežai vadovybėje sėdi ir neskelbs nieko, dėl ko žmonės pasipriešinitų gėjų propagandai. Akivaizdu, kad šis įrašas papildys ir taip svarius Kauno savivaldybės ir LRT pareigūnų argumentus, kodėl reikia drausti gėjų eitynes ir propagandą... kad išgelbėti ne tik tradicinę šeimą, bet ir visą pasaulį nuo žlugimo.


Jeigu jums taip pat teko kažkokiu būdu susipažinti su VSD medžiaga, kuri man nebuvo prieinama, ar net patys dalyvavote aukščiau paminėtuose įvykiuose ir turite nuotraukų - galite palikti savo liudijimus komentarų skyriuje arba rašyti adresu info@satan.lt (su laiku, kada tai įvyko, kurioje gatvėje). Man buvo pasakyta, kad bet kokiu atveju žmonės, greičiausiai, neprisimins nieko, nes valdžia naktimis įeidinės į namus ir trins visiems kažką žinantiems atmintį.


P.S. Tamsos Brolija visada palaikė ir palaiko gėjus, kadangi visada priklausė ir iki šiol priklauso Driežų Konglomeratui ir Tarpgalaktinei Ateistų Komunai. Kas tuo netiki, kreipkitės į VSD ir jie jums viską patvirtins. Jeigu kova už žmogaus teises jums atrodo kaip gėjų propaganda, tikriausiai, sutiksite su tuo, kad ir visa aukščiau išdėstyta informacija yra tikriausi faktai. Todėl nepamirškite jų pridėti, kaip svarių argumentų, prie dabartinių savo tokių pat racionalių įsitikinimų, kuriems pagrindą davė visai neišgalvotas Dievas ir tūkstantmečiai religinio mokymo apie gėjus ir būtinybę juos persekioti, žudyti bei riboti jiems įvairias teises.

Tamsos Brolija

Žmogaus teisės Lietuvoje

Dalis žmonių iki šiol persekioja homoseksualus, žemina ir drabsto juos purvais, siedami su:

pedofilais... iš graikų παιδί-φίλος (vaiko-draugas),
pederastais... iš graikų παιδί-εραστής (vaiko-meilužis),
zoofilais, nekrofilais, ekshibicionistais, prievartautojais, žmogžudžiais ir panašiai.

Visos šios žmonių kategorijos yra skirtingos ir vertinamos turėtų būti taip pat skirtingai, suteikiant ar ribojant jiems skirtingas teises į jų veiklą. Žinoma, kai kas galvoja, kad jeigu žmogaus nekenti, gali jį išvadinti, kaip tik nori, ir apkaltinti jį įvairiomis veiklomis, su kuriomis jis gali neturėti nieko bendro. Tai yra nesąžininga ir amorali taktika, daugiau pasakanti apie jos naudotoją, nei apie tą, prieš kurį ji nukreipta. Net ir žmogžudžio mes neturėtume vadinti vagimi, jeigu jis nieko nepavogė, nepriklausomai nuo mūsų neapykantos jam dydžio. Deja, neapykantos apakinti žmonės dažnai pamiršta savo paties moralę ir teisingumą kitų atžvilgiu. Jeigu nežinote, kuo visos aukščiau paminėtos kategorijos skiriasi nuo homoseksualų ir viena kitos, jums reikėtų skirti daugiau laiko savišvietai, o ne nuomonės reiškimui.

Pažangioje visuomenėje paprastai yra leidžiama viskas, kame nėra prievartos prieš kitus ir išnaudojimo. Yra didelis skirtumas tarp homoseksualizmo, kai du suaugę ir subrendę žmonės nutaria ir abu sutinka turėti intymius santykius tarpusavyje bei patys apmoka už tai... ir pedofilijos, kai suaugęs žmogus, pasinaudodamas nesubrendusio vaiko psichika, jį lytiškai išnaudoja... ar zoofilijos, kai žmogus nutaria turėti lytinių santykių tokiu pačiu bejėgiškumo principu su gyvūnu.

Homoseksualizmas neturėtų būti persekiojamas ir baudžiamas. Homoseksualams turėtų būti suteiktos tokios pačios žmogaus teisės, kaip ir heteroseksualams... leista tuoktis, viešai bučiuotis ir vaikščioti susikabinus už rankų, susirinkti į grupę ir praeiti grupe miesto gatve renginio metu... nebijant būti sumuštiems heteroseksualų. Kas privalo sumokėti už eitynių apsaugą policijai? Žmonės, kurie viešai ragina eitynių dalyvius persekioti ir žudyti. Jeigu nebūtų opozicijos agresyvių grasinimų susidoroti smurtinėmis fizinėmis priemonėmis su eitynių dalyviais - apsaugos nereikėtų. Už šiukšlių surinkimą po renginio, jeigu tokių būna, kiekvienas turi susimokėti pats. Žinoma, tarp homoseksualų irgi pasitaiko pedofilų, kaip ir tarp heteroseksualų jų pilna, bet didžioji dauguma homoseksualų yra lytiškai abejingi vaikams, kaip ir heteroseksualų dauguma. Be to, jeigu homoseksualius žmonės persekioti ir moralizuoti dėl sekso su tos pačios lyties suaugusiais asmenimis ar uždrausti jiems aplamai seksu užsiiminėti, kaip kunigams... ieškant alternatyvų ir ilgai susilaikant... kai kuriems žmonėms stogas gali ir pavažiuoti. T.y. su persekiojimu užsiimti seksu su suaugusiais, heteroseksualai patys įstumia kai kurias žmonių grupes į įvarius kraštutinumus, kai tie slapta pradeda dulkinti lengviau pasiekiamus... gyvūnus, vaikus, moliūgus ir visa kita, kas tik juda ir nejuda. Dėl to prostituciją irgi reikėtų legalizuoti. Tegu suaugę legaliai, savanoriškai ir draugiškai išsikrauna vienas su kitu, tada mažiau lįs prie „alternatyvų“ ir prievartaus vienas kitą parkuose naktimis.

Pedofilija / Pederastija - lytinis vaikų išnaudojimas, pasinaudojant jų protiniu nesubrendimu. Pedofilija turėtų būti vienareikšmiškai draudžiama. Pedofilai turėtų būti baudžiami lygiai taip pat, kaip ir sukčiai, išviliojantys iš patiklių žmonių pinigus. Žinoma, kai kurie atsilikusių šalių piliečiai juokiasi iš labiau civilizuotų valstybių, kuriose žmonės nerakina savo namų durų ir juos dėl to galima lengvai apvogti... įsivaizduodami, kokie jie šaunūs, bet tai rodo tik vagiančių ir juos palaikančių protinį nepakankamumą ir pasitikėjimo vertės visuomenėje nesuvokimą.

Zoofilija - Ironiška, kad žudyti ir valgyti gyvūnus leidžiama, o turėti su jais lytinių santykių - ne. Jeigu jau kovojame už tai, kad su gyvūnais negalima mylėtis, gal reikėtų uždrausti juos žudyti ir valgyti... būtų logiškiau. Kaip ir gyvūnų žudymas bei valgymas, zoofilija taip pat turėtų būti draudžiama. Ji... kaip vergvaldžiai lytiškai išnaudodavo savo beteisius ir nuo jų priklausančius vergus. Žinoma, teoriškai galima leisti užsiimti žmonėms zoofilija su laisvai laukinėje gamtoje gyvenančiais ir laisvą valią turinčiais gyvūnais... suaugusiais lokiais, liūtais, buivolais, gorilomis... jeigu zoofilui pavyks prie jų prisimeilinti, nesiimant apgaulės. Jeigu meilinimosi proceso metu zoofilui koks lokys perplėš užkalalį ir nuraus organus - pats kaltas... reiškia, nebuvo tyros meilės tarp jų.

Ekshibicionizmas - vertimas kitus žiūrėti į savo lytinius organus. Neigiamas komponentas tame procese yra vertimas. Pats nuogo kūno demonstravimas, jeigu žiūrovai yra iš anksto informuoti apie tai ir patys nori bei susirinko to stebėti, - nėra blogai. Nuogo kūno demonstravimui yra striptizo klubai, nudistų paplūdimiai, pornografiniai filmai, įvairios meno akcijos ir t.t.. Tačiau net ir ten yra savos taisyklės ir apribojimai. Ten, kur vyrams iki pusės išsirengti yra ne nusikaltimas, moterims turėtų būti suteikta tokia pati teisė. Todėl, kai moterys protestuoja su nuogomis krūtinėmis, kaip „Pussy Riot“, tame nėra nieko blogo. O lakstančius parkuose ir gąsdinančius žmones prieš jų valią reikėtų bausti.

Nekrofilija turėtų būti draudžiama. Na, nebent kažkas, dar gyvas būdamas, davė sutikimą kitam, kad po jo mirties tas kitas galės su juo lytiškai santykiauti. Žmogaus asmeninis reikalas, palikti savo kūną kokiai medicinos įstaigai pjaustymui ar kam nors asmeniniam dulkinimui. Jeigu žmonės to nori, gali nors sau ir kaktusą į užpakalį įsikišti... kol prie kitų nelenda ir neverčia mokėti už tas savo pramogas bei jose dalyvauti - tegu daro sau ką nori su savo kūnu.

...ir t.t... Norint būti teisingu, svarbu nemaišyti visų į vieną katilą, bet vertinti kiekvieną individualiai. Jums juk irgi būtų nemalonu ir atrodytų neteisinga, jeigu jūsų nekenčiantis asmuo kaltintų jus veiklomis ir nusikaltimais, su kuriais jūs neturite nieko bendro.

Gėjus yra ne kas kita, kaip moteriškos smegenys, kurias traukia vyrai, susiformavusios vyriškame kūne. Su lesbietėmis irgi panašiai – tai vyriškos smegenys, kurias traukia moterys, susiformavusios moteriškame kūne. Kai kada, formuojantis žmogui, įvyksta įvairios anomalijos. Deja, dalis žmonių nesugeba suvokti, kad lytinę orientaciją nustato ne tai, kas kabo pas žmogų tarp kojų, o SMEGENYS. Žmogus visų pirma yra ne pakuotė, o turinys - tai, kas jo viduje - galvoje. Todėl net nupjovus lytinius organus ar juos pakeitus į priešingos lyties organus, žmogaus lytinei orientacijai tai neturi jokios įtakos ir ji nesikeičia. Lytinė orientacija nėra laisvai pasirenkamas dalykas. Žmonės gimsta su tuo, kaip albinosai. Kaip mes negalime kada norime jaustis alkani, o kada norime sotūs... vien savo minties galia, taip negalime pasirinkti, ar mus traukia vyrai ar moterys. Žmonės gimė tokiais ir gims... nemanome, kad dėl to žmones reikia persekioti ir riboti jiems žmogaus teises. Gėjai turėtų turėti tokias pat žmogaus teises, kaip ir pvz. nevaisingos poros. Jiems ir taip nėra lengva gyventi sumaišytame kūne su smegenimis. Visuomenės persekiojimas ir žeminimas, kai gėjus susiranda kitą gėjų ir jie kartu bando kabintis į gyvenimą, kokį gavo iš gamtos, tik dar labiau tai apsunkina.

Argentina, Belgija, Brazilija, Kanada, Danija, Prancūzija, Islandija, Izraelis, Meksika, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, JAV - yra įteisinusios net tos pačios lyties asmenų santuokas. Lietuvai teks apsispręsti - ar ji pagal žmogaus teises su JAV ir Vakarų Europa... ar liks su Rytų Europa, Azija ir Afrika.

John Corvino - What's Morally Wrong with Homosexuality?

Klintas Eastvodas... daugelio ( tame tarpe ir budulių ) „tikro vyro“ idealas... ir tas ne homofobas: „Tie žmonės, kurie daro didelį reikalą iš gėjų santuokos? Man nerūpi, kas nori su kuo kitu susituokti! Kodėl ne?! Mes darome didelį reikalą iš dalykų, iš kurių mes neturėtume daryti reikalo. Jie tęsia ir tęsia su visu tuo mėšlu apie santuokos „šventumą“. Nekiškite man šito „šventumo“ šūdo! Tiesiog suteikite kiekvienam galimybę turėti gyvenimą, kokio jie nori.“ Klintas Eastvodas, GQ interviu, 2011.

“These people who are making a big deal out of gay marriage? I don’t give a fuck about who wants to get married to anybody else! Why not?! We’re making a big deal out of things we shouldn’t be making a deal out of. They go on and on with all this bullshit about ‘sanctity’. Don’t give me that sanctity crap! Just give everybody the chance to have the life they want.” Clint Eastwood, GQ interview, 2011.

P.S. Renginio pavadinimą „Baltic Pride“ („Baltijos pasididžiavimas“) ateityje reikėtų pakeisti, nes vadinti save „Baltijos pasididžiavimu“ yra... arogantiška. Lytinė orientacija (nesvarbu, kokia) nėra tai, kuo reikėtų didžiuotis, kadangi tai nėra pasiekimas, o įgimtas dalykas, kaip plaukų ar akių spalva. Didžiuotis reikėtų tuo, ką pasiekei savo sunkiu darbu ir išlavintu protu, o ne tuo, ką gavai, neįdėjęs į tai jokių pastangų. Ir tai... už pasiekimus ir gerus darbus girti turėtų kiti, jeigu jie to pageidauja. Kai kažkas šlovina pats save – žmonės į tai žiūri neigiamai ir gali nusodinti tiek ir dar daugiau, kiek buvo bandoma save išaukštinti.

Tamsos Brolija