Content

Visada atsirasdavo žmonių, nebijojusių pablevyzgoti prieš Dievą. Daugel jų dabar guli nutrenkti žaibo, tačiau išmintis liko. Jei kartais žinote kokį naują anekdotą, parašykite mums: info@satan.lt

Religiniai Anekdotai
Religiniai Anekdotai

Jehovos liudytojai, paskambinę į girto filosofijos dėstytojo butą, priėmė islamą ten pat prie domofono.


Plaukia valtyje vyriausias rabinas, Dalai Lama ir popiežius. Staiga, viduryje ežero rabinas išlipa iš valties ir nubėga į krantą. Dalai Lama pasižiūri, išlipa iš valties ir taip pat palengva nueina į krantą.
Popiežius žiūri ir galvoja: "Aš Kristaus atstovas žemėje, negi negaliu vandens paviršiumi eiti?" Iššoka iš valties ir iškarto pradeda skęsti.
Rabinas, visa tai matydamas, ir sako Dalai Lamai:
- Gal reikėjo jam pasakyti apie povandeninius kuoliukus?
Dalai Lama nustebęs:
- Kokius kuoliukus?


Ar žinote, kodėl Jėzus iki šiol negrįžo?
Todėl, kad jie prikalė jį ne prie bumerango.

Eina dykuma moteris, apsirengusi parandža. Paskui ją eina barzdotas arabas. Susitinka jie mulą (arabų šventiką). Tas pareiškia arabui:
- Kodėl tu neseki korano pamokymais? Žmona turi eiti paskui vyrą, o ne atvirkščiai!
- Kai rašė koraną, minų dar nebuvo!

Dievas sako Adomui:
- Dangaus skliautą ir Žemės tvirtybę sukūriau, medžių ir žolės priauginau, žvėrių tau visokių užveisiau ir net draugę padariau. Gal tau dar vieną - Ievą padaryti?
- O kaulą iš kur imsi? Iš pimpalo, regis, jau ištraukei?


Pareina Jėzus penktadienio vakarą po sunkios darbo dienos namo. O visi apaštalai linksminasi, vyną geria, gardžiai valgo... Jėzus ir klausia, kas čia dedasi. Šv.Petras atsako:
- Ai, čia Judas kažką pardavė...


Du rabinai Amerikoje. Prieję prie vienos bažnyčios mato iškabą: "Tam kas priims krikščionišką tikėjimą: 2000$". Vienas rabinas įsižeidęs dėl tokios patyčios religijai kitam sako:
- Palauk čia, einu vidun pažiūrėsiu kas ten per nesąmonė!!-
Po kiek laiko išeina, ir kitas rabinas jo klausia:
- Tai ką, tikrai duoda 2000 žalių tam, kas tampa krikščionimi?
Anas atsako:
- Ale jum žydam tai vien tik pinigai galvoje...


Kataliku kunigelis prašo savo kolegos liuteronų pastoriaus:
-Šita, klausyk, aš čia savaitgaliui išvažiuoju, tu gal galėtum už mane sekmadienį išpažinčių išklausyt?
-Betgi mes liuteronai tokių dalykų nedarom.
- Tai aš tave pamokysiu, padarysiu sąrašėlį už kokias nuodėmes kokios atgailos ir viskas.
Šiaip ne taip įkalbėjo...
Sekmadienis, pastorius sėdi klausykloj ir klauso išpažinčių
Pirmas pilietis:
- Sugriešijau, pasimylėjau su panele iš kairės...
Pastorius iš karto į sąrašėlį, perverčia..
- Aha, 10 Sveika Marija sukalbėk
Antras ateina:
- Sugriešijau, pasimylėjau su panele iš dešinės...
Pastorius vėl į špargalkes:
- Aha, tai ir tau 10 Sveika Marija
Ateina trečias:
- Sugriešijau, pasimylėjau su mergaite iš dešinės ir dar analiniu...
Pastorius verčia, verčia špargalkes - nu nėra tokios nuodėmes... Bėgte pas klapčiuką:
-Sakyk, o kiek jūsų kunigelis duoda už pasimylėjimą iš dešinės ir dar analiniu?
-Nu kaip... šokoladukų, kokakolos duoda....


Nutarė kaip tai vieną vakarą Romos Popiežius pasivaikščioti po Romos gatveles ir pakvėpuoti vasariniu oru. Eina jis taip, žvalgosi po apylinkes, kaip staiga mato mažą berniuką, rūkantį cigaretę.
- Mielas sūnau mano, - sako jam Šv. Tėvelis, - ar ne per jaunas tu, kad rūkyti?
- Eikt tu, tėve, nachui - sako jam berniukas.
Popiežius vos infarkto negavo.
- Tu ką, berniuk, - sako jis. - Tu čia man - didžiajam popiežiui, Kristaus vietininkui, Katalikų bažnyčios viršininkui, mūsų Dievo tarnautojui ir žmonių kunigui, sakai - "eik nachui"? EIK TU PATS NACHUI!


Ateina kunigas į viešnamį:
- Blondinės noriu...
Jam viešnamio savininkė atsako:
- Tėveli, nėra dabar nė vienos laisvos blodinės, gal dar ko kito norėtumėte?
- Aš palauksiu...
Praeina 15, 20, 30 minučių. Savinikė žiūri į užsnūstantį kunigą, pasitaiso šukuoseną, plačią, krūtinę, paliečia kunigą už rankovės:
- Tėveli, o gal aš jums patiksiu, aš dar oho-ho...
- Krokodilų nepisam...
- Bet gi kunigėli, kaip jūs galite taip kalbėti! Koks gi aš krokodilas? Mane gi, tarp kitko, Dievas sukūrė, aš irgi toks pats kūrinys, kaip ir jūs...
- Dievas sukūrė - tegu Dievas ir pisa, o aš - palauksiu...


Miršta teisuolis. Pakliūna į dangų ir mato, kad ten žmonės skaito šventas knygas, dainuoja psalmes...
Žmogelis piktinasi, kad kaip čia taip, aš pakeliui Pragare mačiau, kad žmonės ten geria degtinę, dulkinasi...
- Ką gi, - sako jam, - organizuosime tau ekskursiją, o ten pažiūrėsime...
Nusileidžia jis Pragaran ir mato senutę, verčia ją ant žemės, nuplėšia nuo jos apatinius ir pradeda dulkinti. Jį iškarto už pakarpos ir atgal į Rojų:
- Ir vėl tu gerus darbus darai!..


Paklydo kaip tai vienas turistas Naujosios Zelandijos džiunglėse. Išeiną į proskyną, o ten kanibalų gentis. Pamatė jie jį, apsupo.

- Viskas, man pyzdiec... - pagalvoja žmogelis.

Tuo metu ant jo nusileidžia šviesa iš dangaus ir jis girdi:
- Ne, dar ne galas! Tu  tik turi ištraukti iš vado peilį ir smeigti jo sūnui į širdį.
Žmogelis su riksmais užpuola vadą, atima iš jo peilį ir užmuša jo sūnų.
Balsas iš dangaus:
- Va dabar tau tikrai pyzdiec!


Pats kvailiausias būdas patekti į Pragarą - suklupti ant Rojaus slenksčio ir iš įpročio pasakyti "bliat!!!"


Iš tiesų, Gerasimas planavo tik pakrikštyti Mumu...


Niekas taip negadina vestuvių, kaip kunigo erekcija!


Gyveno kaip tai žmogelis. Negėrė, nerūkė per moteris nesitrankė. Mokėsi ir dirbo pavyzdingai, norėjo viską žinoti - netgi savo mirties datą. Meldėsi vis ir kaulijo Dievo pasakyti jam jo mirties dieną. Galiausiai, užkniso jis Visagalį iki galo be plaukų savo prašymu ir Dievas atsiliepė bei tarė, kad mirs tas žmogelis po trijų metų, aštuonių mėnesių, trijų dienų, keturių valandų ir penkių minučių. Pasiskaičiavo viską žmogelis, kada jam šį pasaulį lemta palikti, o kada paskutinė diena išauto, prisikvietė draugus visus, prostitučių dešimt sau užsisakė, prisipirko alkoholinių gėrimų visokių, narkotikų, žolės, kalnus ir kitokių gyvenimiškų malonumų išbandyti. Prisišoko, prisipiso, prisigėrė, prisiuostė kvaišalų visokių ir mirė... tiksliai tuo metu, kaip jam buvo išpranašauta - girtas, kaip kiaulė, išvirto iš savo namo balkono devintame aukšte, vaikydamasis skraidančias rožines žuvytes su dramblio ausimis.


Šventas tėve, ar atleisite man nuodėmes?
O ar verta, dukra mano? Nuodėmės - jos kaip kainos, jas tik atleisk!


Žydai elgiasi su musulmonais nekrikščioniškai.


Manau, kad tikra Apokalipsė tokia ir bus... su alumi ir kameromis: iki to momento, kol sutrimituos septintas angelas, įrašai pirmų šešių jau bus iškloti YouTube.


- Alio, ar jūs aiškiaregė Antanina?
- Taip, sveiki, Ivanai Petrovičiau.
- Bet aš ne Ivanas Petrovičius.
- Taip, aš žinau...

- Kuo skiriasi rusiškos vestuvės nuo rusiškų laidotuvių?
- Per rusiškas laidotuves vienu girtu būna mažiau.


Astrologai vertina žmones kaip konservus t.y. pagal pagaminimo datą.


Eina vyras iš uošvės laidotuvių. Prieina prie traukinio, o čia plyta iš viršaus krenta, vos spėjo atsitraukti. Vyras pakelia galvą į dangų ir taria:
- Ar jūs jau ten mama?


Jis verkė ir juokėsi, jis norėjo šokinėti iš laimės, bet jis negalėjo, nes jo pečius slėgė sunkus karstas su uošve...

Mus baudžia tik tie dievai, kuriais tikime.

Viskas prasidėjo nuo aukojimo dievams, o pasibaigė pelno mokesčiu.

Ekstrasensai būna dviejų tipų - šizofrenikai ir apgavikai.

- Sūneli, nedėk benzino kanistro šalia laužo.
- Mama, na nebūk gi tu tokia prietaringa!

Pravoslavams galima valgyti vėžlius, nes pagal jų pasaulėžiūrą vėžlys yra riešutas.

Jeigu Dievas nenori, kad valgytumėm gyvūnus, tai kodėl jis juos padarė iš mėsos?

Senovėje aukodavo, nekaltas mergeles. Žinoma, koks kvailys aukos tas, kurios duoda.

Ateina vienuolė pas daktarą ir skundžiasi:
- Daktare, nežinau kas darosi pastaruosius du mėnesius. Skauda galvą, dažnai
pykina, valgau beprotiškai daug.
Daktaras:
- Tuoj atliksim visus tyrimus ir nustatysiu diagnozę.
Po pusvalandžio daktaras įeina su šypsena:
Turiu jums gerą naujieną - jūs nėščia.
Vienuolei akys ant kaktos.
- K...kaip suprast, b....bet juk aš dievo tarnas, aš juk laikausi
celibato....
Daktaras:
- Tyrimai tikrai patvirtino, kad jūs nėščia.
Vienuolė mintyse:
"Dieve, Dieve, ko tik tie žmonės ant žvakių neužtepa..."

Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
- Kur gyvena Dievas?
- Tualete!
- Kodėl taip manai?
- Nes mama visada rėkia prie tualeto: "Dieve, kiek tu ten sėdėsi!"

Daktaras apžiūrėjęs sveiką pacientą:
- Tai tikriausiai ir su seksu viskas tvarkoje?
- Taip, du kartus per savaitę.
- Su jūsų sveikata galima ir tris kartus per dieną!
- Norėtųsi, bet katalikų kunigui ir dar mažame kaime tai nelabai gaunasi.

Medicinos pirmakursiai, besimokydami lotynų kalbos, netyčia iškvietė Šėtoną.

Trumpa medicinos istorija:
2000 m. prieš mūsų erą - pagraužk šaknelių.
1000 m. - šaknelės yra pagonybė, melskis ir išgysi.
1850 m. - malda yra prietarai, išgerk mikstūros.
1940 m. - mikstūra yra nuodai, išrašysiu jums tablečių.
1985 m. - tabletės neveikia, naudokite antibiotikus.
2000 m. - antibiotikai yra nenatūralūs cheminiai produktai, geriau pagraužk šaknelių.

Kodėl gotai nelošią šachmatais?
Todėl, kad neatsiranda norinčių lošti baltais.

- Na kaip, ar pavyko su magijos pagalba susigrąžinti vyrą?
- Vyras grįžo. Tiesiog siaubas!
- O kodėl siaubas?
- Todėl, kad grįžo pirmas vyras, tas kuris miręs.

Mokytoja liepė vaikams nupaišyti angelą ir vienas vaikas nupaišė su vienu sparnu. Mokytoja ir klausia: "Kur tu matei angelą su vienu sparnu?" O mokinys atsako: "O kur tu matei su dviem?"

- Ačiū Dievui, aš vis dar ateistas!

Numirė diedukas. Senkančią naktį močiutė užsiiminėja spiritizmu ir iškviečia jo vėlę ir klausia:
- Na, tai kaip ten tau? Ką veikiat... pasakok!
- Na, ...iš ryto pavalgom, o paskui krušamės, pamiegam, pavalgom ir vėl krušamės....
- Siaubas ! Visai ne taip Rojų įsivaizdavau!
- Aš ne Rojuj, ...aš Australijoj, į triušį reinkarnavausi...

- Šventas Tėve! iš kur pas jus mėlynė po akim atsirado?
- Pradžioje buvo žodis, sūnau mano...

Instruktorius aiškina žmogui, kuris ruošiasi pirma karta šokti su parašiutu:
-Iššokęs iš lėktuvo suskaičiuoji iki 10 ir patrauki šitą didelį žiedą. Išsiskleis pagrindinis parašiutas.
-O jeigu nesuveiks?
-Tada patrauksi šitą mažesnį žiedelį, ir išsiskleis atsarginis parašiutas.
-Bet jeigu ir tada nesuveiks?
-O tada nusileis didelė Dievo ranka ir pastatys tave ant žemės. Iššoka žmogelis iš lėktuvo, skaičiuoja, patraukia didesnį žiedą - nieko. Patraukia antrą - irgi nieko. Tada iš dangaus nusileidžia didžiule Dievo ranka ir pastato jį ant žemės. Po to nusileidžia didelė Dievo koja ir jį sutraiško.

Plakatas bažnyčioje: "Tapk organų donoru - atiduok savo širdį Jėzui!"

Angelai rojuje surado dešrelę. Kadangi niekaip negalėjo išsiaiškinti, kas tai per daiktas, nuėjo pasiklausti pas šv. Mariją. Ta apžiūrėjo ir sako:
- Labai panašu į šventąją dvasią, tik ta didesnė buvo...

Pasaulio Tvanas. Nojus pasiima į laivą kiekvienos gyvūnų rūšies porą. Dinozaurų irgi. Vėliau išaiškėjo, kad tai buvo du patinai ir nors jie labai stengėsi bet vis tiek išnyko.

Didelis plakatas virš religinės bendrijos durų "Jėzus myli tave!", prierašas su markeriu - "Visi kiti galvoja, kad tu esi gaidys."

Feministinis anekdotas: :)
Vieną dieną Edeno sode Ieva kviečia Dievą.
- Dieve, aš žinau, kad tu sukūrei mane ir visą tą nuostabų sodą, ir tuos puikius gyvūnus, ir tą iš kojų verčiantį komiką žaltį, bet aš vis tiek jaučiuosi nelaiminga.
- Kodėl gi?
- Dieve, aš jaučiuosi vieniša ir mane jau pykina nuo tų obuolių.
- Ką gi, galiu išspręsti tavo problemą. Aš sukursiu tau vyrą, kuris bus ydingas sutvėrimas. Jis meluos, apgaudinės ir bus pasipūtęs. Jis bus didesnis, greitesnis, jam patiks medžioti ir žudyti. Jis atrodys kvailokai, kai bus susijaudinęs, bet kadangi tu skundeisi, aš jį taip sukursiu, kad jis patenkintų visus tavo fizinius poreikius. Jis bus nesupratingas ir pasiners į vaikiškus dalykus, tokius kaip muštynes ir kamuolio spardymą. Jis bus tavo su viena sąlyga.
- Kokia?
- Kaip jau sakiau jis bus išdidus, arogantiškas ir savimyla... Taigi tu turėsi jam leisti tikėti, kad aš jį sukūriau pirma. Tik atsimink, tai mūsų mažyte paslaptis... Na, žinai... tarp mūsų mergaičių.

Numirė pavyzdinga vienuolė Margarita. Ir per klaidą pateko į Pragarą.
Su siaubu skambina šventam Petrui:
- Įvyko baisi klaidą! Negali būti, kad mane nukreipė į pragarą!
Šv. Petras pažada padėti. Praeina diena - niekas nesikeičia. Margarita vėl skambina:
- Padėkit! Rytoj suplanuota iškrypusi orgija! Gelbėkit!
Šv. Petras prisiekia, kad viską sutvarkys. Bet per darbus užmiršta. Po dienos skambutis. Petras su siaubu pakelia ragelį ir girdi:
- Petras? Čia Margo. Na tu ten labai nesiparink...

Chronius atėjo į bažnyčią, įlindo į klausyklą ir sėdi. Kunigas ilgai laukia ir neiškentęs, pabaladoja. Chronius:
- Nebaladok, nebaladok, šitoj pusėj irgi popieriaus nėra.

Minia ruošiasi apmėtyti akmenimis vieną nusidėjėlę. Ir tada Jėzus miniai tarią:
- Tegul meta į mane akmenį tas, kas be nuodėmės.
Staiga "baaam!!!" Jėzui į galvą pataiko atlėkusi plytą. Jėzus atsisuka ir sušunka:
- Motina?!! Kiek kartų sakiau, kad nesikištum į mano reikalus !!!

Dievas kalbasi su Adomu:
-Tau ką, šonkaulio gaila?
- Ne, tiesiog kažkokia bloga nuojauta.

Jesus has changed your life!
Save changes?
[Yes] [No] [Cancel]

Viename mažame Lietuvos miestelyje kunigas kiekvieną sekmadienį sakydavo mintinai išmoktą pamokslą. Bet vieną kartą užlipęs į sakyklą jį pamiršo. Nutarė tada improvizuoti. Apžvelgė visus savo parapijiečius ir sako:
- Prieš pamokslą norėčiau, kad visi plėšikai ir prievartautojai susėstų kairėje. Visi suteneriai ir prostitutės viduryje, o visokie narkomanai, toksikomanai - dešinėje.
Visi pradėjo persėdinėti. Kai visi susiskirstė, kunigas žiūri, kad viduryje liko stovėti vienas vaikinukas.
- Sūnau, o kodėl tu neatsisėdai ?
- Tai kad jūs nepaminėjote mano nuodėmės, tėve.
- O tai kokia ta tavo nuodėmė?
- Tėve, mane traukia prie mažų vaikų.
- Tada, mano sūnau, ateik pas mane į sakyklą.

Sutvėręs žemę ir jos gyvūnus, Dievas pasikvietė angelą ir, rodydamas į plekšnę, tarė:
- Aš tau liepiau šitą žuvį tik nuplauti. Lyginti nereikėjo...

Kalbasi trys vienuolės. Viena sako:
- Aš tvarkiau mūsų vyriausiojo abato kambarį ir radau pornografinių žurnalų!
Ir ką tu darei?
- Žinoma, aš juos išmečiau!
Kita vienuolė sako:
- O aš kartą taip pat tvarkiau mūsų abato kambarį ir radau pakelį prezervatyvų!
- Ir ką tu tada darei?
- Aš juose pradūriau skylutes.
- Oi, velnias... - pasakė trečioji vienuolė.

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti:
- Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!
- Čia gi jokios nedorybės, sesute...
- Ana, - piktokai prisistato vienuolė.
- Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju.
- Tai irgi rūstina Dievą, - sako vienuolė.
- O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? - klausia vyriškis.
- Ne! - piktinasi vienuolė.
- Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada...
- Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus...
- Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, - sako vyriškis.
Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako:
- Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį.
Barmenas atsigręžia:
- Ką, vėl ta sesuo Ana?

Vaikas klausia mamos:
- Mama, Dievas vyriškos ar moteriškos lyties?
- Nei vyriškos, nei moteriškos.
- O kokia jo odos spalva, balta ar juoda?
- Nei juoda, nei balta.
- O Dievas myli vaikus?
- Taip, Dievas labai myli vaikus.
Vaikas pagalvojo ir sako:
- A, dabar žinau. Maiklas Džeksonas yra Dievas!

Numirė anglikonų kunigas ir pateko į dangų. Prie rojaus vartų šv. Petras paskiria jam kambarį:
- Anglikonų kambarys koridoriaus gale iš dešinės, septintas numeris.
- O kas kituose numeriuose?, - domisi anglikonas.
- Pirmame numeryje - liuteronai, antrame - reformatai, trečiame - metodistai, ketvirtame - stačiatikiai... , - aiškina Petras, - tik kai eisi pro šeštą kambarį, eik labai tyliai ir nekelk jokio triukšmo.
- O kodėl? - nesupranta anglikonas.
- Todėl, kad šeštame kambaryje yra katalikai, kurie galvoja, kad yra vieninteliai patekę į rojų, ir be jų čia nieko daugiau nėra.

"... ir aštuntąją dieną Dievas tarė: "Gerai jau, Merfi, tavo viršus!"

Kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - šizofrenija?

Atėjo kunigas pas žydą ir sako: - Jeigu tu išmoksi žegnotis duosiu tau bulvių maišą. Žydelis mokėsi savaitę, dvi. Ateina pas kunigėlį ir sako: - Na, išmokau žegnotis. Kunigas: - Žegnokis.
- Vardan tėvo ir šventosios dvasios. AMEN
- O kur sūnų palikai? klausia kunigas. Žydelis pasikrapštė galvą ir sako: - Ai, laukia už durų bulvių parnešti.

Aš tikėčiau Dievu tik, kad glumina tokia minia tarpininkų.

Vaikštinėdamas po pajūrį banglentininkas skundžiasi mažomis bangomis
- Dieve, visada buvau geras, paisiau dešimties tavo įsakymų, stengiausi vykdyti tavo valią. Gal galėtum padaryti dėl manęs vieną dalyką?
Dievas nusišypso ir sako:
- Prašyk bet ko.
- Nuostabu. Gal galėtum pastatyti tiltą iki Havajų? Sėsčiau į automobilį ir greitkeliu nudumčiau pašokčioti per bangas.
Dievas liūdnai palinguoja galvą:
- Per sunku. Prašyk ko nors kito.
- Tiek to, - sutinka banglentininkas - padaryk taip, kad suprasčiau moteris.
- Taigi apie tą greitkelį, - atsidūsta Dievas. - Dviejų ar keturių eilių?

Trys vyrai prie rojaus vartų. Pasitinka juos šv. Petras ir sako:
- Jums atleista, bet prieš atverdamas vartus turiu šio to paklausti. Kadangi rojus labai didelis, jums reikės automobilio. Ir nuo jūsų atsakymo priklausys, kokį gausite.
Kreipiasi į pirmąjį vyruką:
- Kiek laiko buvai vedęs?
Šis atsako:
- 24 metus.
- Ar kada nors apgaudinėjai savo žmoną?
Vyras neslepia:
- Taip, buvau jai neištikimas 7 kartus. Bet tu sakei, kad man atleista.
Petras atsako:
- Taip, bet tai negerai. Tau teks „City Golf“.
Antrasis vyras pasakoja:
- Išgyvenau su žmona 41 metus. Buvau jai neištikimas tik vieną kartą, bet tai nutiko pirmaisiais santuokos metais, mes viską išsiaiškinome ir susitaikėme.
Petras pagiria:
- Malonu girdėti. Tu nusipelnei „Mercedes Benz“.
Pagaliau prieina trečiasis vyras:
- Šv. Petrai, aš buvau vedęs 63 metus, bet nė karto net nepažvelgiau į kitą moterį. Su žmona elgiausi kaip su karaliene.
Petras net šokteli iš džiaugsmo:
- Štai ką norėjau išgirsti! Tau teks„Rolls - Royce“.
Po keleto dienų vyrukai, kuriems teko „Mercedes Benz“ ir „Golf“, pamato ant auksinio šaligatvio parpuolusį ir verkiantį tą, kuris gavo „Rolls - Royce“. Paklaustas, kas atsitiko, jis atsako:
- Mačiau savo žmoną. Ji važiavo riedlente!

Izraelio vaikai klajojo dykumoje 40 metų. Pasirodo, net Biblijos laikais vyrai vengdavo klausti kelio.

Ėjo kartą vienas labai gerbiamas ir protingas teologas jūros pakrante. Beeidamas pamatė vaikelį, kuris su šaukštu semdavo iš jūros vandenį ir bandė pernešti jį į smėlyje iškastą mažą duobutę. Teologas paklausė vaikelio. Ką tu čia darai? O jis atsakė:
- Noriu jūrą perpilti į duobutę.
- Bet juk tai neįmanoma, - atsake teologas.
- Jei neįmanoma perpilti vandens, tai kaip tu ruošiesi suprasti Trejybę, - atsakė berniukas.

Nusprendė Dievas, kad blogai žmonėms gyvent be įstatymų: eina pas romėnus ir sako
- Atnešiau aš jums romėnai įstatymus.
- Kokius dar įstatymus?
- Nu pavyzdžiui nebus galima ištvirkauti...
- Oi ne, nereikia mums tokių įstatymų, nuobodus bus gyvenimas...
Išėjo Dievas iš romėnų pas persus:
- Atnešiau aš jums persai įstatymus...
- Ir kokie gi tie tavo įstatymai?
- Na pavyzdžiui nebus galima plėšikauti
- Oi ne netinka mums tokie įstatymai, kaip gi mes be plėšikavimo gyvensim
Išėjo Dievas pas žydus ir sako:
- Žydai atnešiau aš jums įstatymų...
- A kiek kainoja?
- Nieko nekainuoja - už dyką dalinu...
- Ui kaip gehrai, dokit mum dešimt... .

Kelios moteriškės giriasi savo sūnumis:
- Maniškis sūnus yra kunigas, kai jis pasirodo žmonėms, visi kreipiasi į jį "Šventas tėve".
- O maniškis sūnus yra vyskupas, kai jis pasirodo žmonėms, visi kreipiasi į jį "Jūsų šventenybe".
Trečia moteriškė kažko tyli. Kitos dvi ima klausinėti jos:
- O tai kas tavo sūnus? Ar jis jau visai niekam tikęs?
Ta, neiškentus pareiškia:
- O mano sūnus yra dvimetrinis gražuolis, dirbantis naktiniame vyrų striptizo klube. Jis turi milžinišką pimpį ir kai pasirodo žmonėms, visi sako: "O Dieve!".

Pagal Islamo religiją musulmonas gali turėti daugiausiai 12 (dvylika) vaikų. Ir štai situacija - musulmonas turi 12 vaikų ir laukia trylikto. Vargšas musulmonas puola į paniką ir bėga pas savo kunigą, kitaip sakant - Mulą.
- Ką daryti, aš jau turiu 12 vaikų, o žmona laukiasi 13 - likto.
Mula:
- Tu nusiramink, Alachas tavęs nepaliks nelaimėje. Tuoj pažiūrėsim ką rašo Koranas, - Skaito, - jeigu musulmonas turi 12 vaikų ir laukia trylikto, vadinasi tam musulmonui reikia nupjauti vieną kiaušinį.
Musulmonui nebelieka kas daryti ir jis sutinka. Prabėga metai. Musulmonas jau turi 13 vaikų ir žmona laukia keturiolikto. Jis vėl bėga pas Mulą.
- Salam aleikum, nelaime, nebežinau kas dabar bus, aš jau turiu 13 vaikų ir tuoj bus keturioliktas.
Mula:
- Nesinervink, kaip visada mums padės Koranas(skaito): Jeigu musulmonas turi 13 vaikų ir laukia keturiolikto, vadinasi, jam reikia nupjauti antrą kiaušinį.
Kas beliko vargšui musulmonui, jam nupjovė ir antrąjį. Po metu. Musulmonas turi 14 vaikų ir žmona laukia penkiolikto. Nieko nematydamas ir negirdėdamas, vos vilkdamas kojas jis šliaužia pas Mulą.
- Salam, aš turiu 14 vaikų, o žmona laukia penkiolikto, ką man daryti.
Mula:
- Tuoj paskaitysim Koraną(skaito), jeigu musulmonas turi 14 vaikų, o žmona laukia penkiolikto, vadinasi - ne tam musulmonui kiaušus nupjovė.

- Ką jūs čia sėjate?
- Geri, Amžinąją palaimą...
- Kanapes?

Važiuoja išgėręs klebonas gerokai viršydamas leistiną greitį.
Sustabdo jį kelių policininkas ir klausia:
- Tai ką, kunigėli, į pragarą skubi?
Klebonas atsako:
- Neee, vaikeli, nebėra pragaro. Visą smalą ant kelių supylė, o velnius pakelėse sustatė...

Tarybiniai Laikai. Skambutis į kleboniją:
- Sveiki, opiumo liaudžiai dalintojai (juokas ragelyje), čia jus iš rajoninio partijos komiteto trukdo. Klebonėlį prašom...
Klebonėlis:
- Tėvas Kazimieras klauso.
- Klausyk, tėvuk, paskolink bažnyčios suolus rajono komjaunimo suvažiavimo susirinkimui, a?
- Špygą jums, o ne suolus - paskutinį kart kai skolinau, tai tokiom blevyzgom nurašinėti grįžo, kad baisu vyskupą į bažnyčią atsivest!!!
- A tai špygą mums?! Tai špygą tau, o ne spaliukus bažnytiniam chorui per Kalėdas!!!
- A tai špygą man?! Tai špygą jums, o ne jėzuitus šeštadienio talkoms!!!
- A tai špygą mums???!!!!! Tai špygą tau, o ne pionierius per velykines procesijas!!!!
- A tai špygą man?!?!?!?! Tai špygą jums, o ne vienuoles pirtyse per CK suvažiavimus!!!
- O va už tokius žodžius, tėveli, ir partinio bilieto gali netekt...

Numirė negras. Jo siela nuėjus prie dangaus vartų prašo šv. Petro įleidžiama į dangų, bet Šv. Petras sako eik nachui, negrų neįleidžiame. Tada negro siela sako:
- Kai aš buvau gyvas, aš daviau pinigų labdarai $90 paremti badaujančius.
Mato šv. Petras, kad neatsikratys negro, eina pas Dievą patarimo klausti.
- Dievuliau prie vartų negro siela prašosi įleidžiama. Dievas :
- Pasakyk jam, kad eitu nachui.
Petras:
- Aš tą patį jam ir pasakiau, bet jis įkyrus sakė labdara badavusius $90 parėmęs kai gyvas buvo. Dievas patylėjo pagalvojo, išsitraukė iš pinigines $90 duoda šv. Petrui ir sako :
- Imk atiduok negrui ir pasakyk tegu valina nachui iš čia...

Miršta popiežius. Atsimakačiolyja į dangų. Šv. Petras sako:
- Nu tai ką popiežėli? Nusibaigei galu gale? Aha. . Laikas jau buvo, laikas... Jau ir galvos nenulaikydavai tiesiai ir šiaip... Nu bet nieko, čia mes tau už ilgą tarnystę atsidėkosim. Ko norėtum?
Popiežius:
- Nu žinai... Visas savo gyvenimą aš tam suknistam papamobily važinėjau su neperšaunamu kalpoku o jis padla daugiau 40 km/h netraukia. Ar negalėčiau kartais čia kur pralėkt su gera tačke?
- Prašom. Va čia pačios krūčiausios tačkės, ten autostrada - sėsk ir varyk.
Nu ir davė Petras popiežiui tipo krūčiausią. Tas gazą iki dugno ir lekia, trys plaukai ant plikės plevėsuoja, iš radijaus Vatikano žinios stūgauja - polnij ataz, žodžiu. Tik staiga kažkoks apžėlęs bičas su raudona kabrio pro šalį žžžžhhh... . ir pravarė kaip pro stovintį. Susignievino popiežius atvaro pas šv. Petrą sako:
- Ką tu čia man durą stumdai? Sakei, kad greičiausią tachkę man davei, o aš varau sau autostrada ir pro šalį kažkoks hipis apžėlęs, plaukais maskatuodamas tik žžžhhhh... ir pravarė kaip pro stovintį? Nu tai kas čia dabar per jobanas rojus?
Petras gūžtelėjo pečiais:
- Nu ką aš galiu padaryti... Boso sūnus...

Kalbasi du kunigai:
- Kaip manai, ar mes sulauksim, kada gi panaikins CELIBATĄ?
Kitas jam ir sako:
- Mes gal ir ne, bet mūsų vaikai gal sulauks.

Per didįjį penktadienį, po paskutinės vakarienės baliaus, prieina Judas prie Jėzaus, patapšnoja per petį ir sako:"Nu, Jėzau, gero tau savaitgalio".

Kartą gyveno keturios vienuolės... Kartu gyveno ir kartu numirė visos. Pateko prie švento Petro vartų, o tas gi čia šefas... tuoj nuspręs, kuri verta dangaus. Kviečia pirmąją:
- Na ateik, sesute, sakyk, ar dora buvai?
- Oi dora, šv. Petrai, buvau, - atsako vienuolė.
- O kaip su vyrais? Na sakyk sakyk...
- Palietus vieną buvau, jei atvirai...
- Kišk pirštus į švęsto vandens indą ir eik į dangų! Ateik ateik, antroji. Kaip Tu?
- Dora buvau, pagal Dievo valią stengiaus gyventi...
- Na o kaip tau su vyrais?
Išraudusi vienuolė tarė:
- Smaukiau vienam truputį...
- Kišk rankas į švęsta vandenį ir eik į Dangų, - tarė šv. Petras, - Na o kaip trečioji?
Ta priėjo ir jau buvo beišsižiojanti, tik buvusi už jos ketvirtoji pradėjo šaukti:
- Jei ji į tą kibirą pyzdą kiš - tai aš iš jo negersiu!!!

Misionierius dykumoje susitiko akis į akį su liūtu. Dideliam siaube jis meldžiasi:
- O didysis Dieve! Meldžiu tavęs, suteik šitam liūtui krikščioniškus jausmus!
Liūtas pakelia savo akis į dangų ir murma:
- Palaimink, Dieve, maistą, kurį aš dabar priimsiu.

Bažnyčioje prie klausyklos klupi jaunuolis:
- Kunigėli, katę iškrušau...
- Ką ką? Kaip tau pavyko? Aš irgi bandžiau, bet man kiaušius nudraskė...
- Tai, kad kunigėli, ne gyvulį, o rusę vardu Katia...

Velykos. Bažnyčioje kunigas dalija šventą Komunija. Vargšas girtuoklis, neėdęs visą savaitę, taip užsimanė "vafliuku", kad stojo ir stojo į eilę prie davatkėlių. Kunigas specialiai jam neduodavo šv. sakramento, mat pijokėlis niekad nemokėjo dešimtinės. Bet žydranosisbuvo toks atkaklus (vis ėjo ir ėjo... ), kad kunigas, matydamas, jog neatsikratys šio krikščionio, įdėjo jam į burną trintuką. Amen.
Po savaites, pijokėlis ateina pas kunigą ir klausia:
- Kunigėli, o ką tu man ten davei?
- Jėzaus kūną ir kraują.
- A, tai matyt tas daiktas ir papuolė, kad lig šiol nesukramtau...

Grįžta sekmadienio rytą žiauriai besipagiriojantis žmogelis namo. Keturpėsčias... Kažkaip netikėtai, bet labai elementariai įkerėplina pro praviras bažnyčios duris prie klausyklos ir klausia kunigo:
- A turi?
- Baik... Iš kur?
- Tai nachrien tam kioske sėdi?

Vienuolė Motina Terese šaukia pro langą bekrykštaujančioms ir dviračiais besivažinėjančiom vienuolėms:
- Netriukšmaukit, nes įsakysiu ant dviračio vėl uždėti sėdynes!

Sustabdė Jėzų už greičio viršijimą. Jėzus važiavo 140 kilometrų per valandą pačiame Jeruzalės centre. Policininkui priėjus prie mašinos, Jėzus pradėjo cituoti Bibliją ir to pasekoje įkando tvarkos sergėtojui į ranką.

Kapojo kartą Jėzus miške malkas, ir nusikirto sau kairę ranką. "Tokia Dievo valia" pagalvojo Jėzus, ir grįžęs į kaimą pavogė kaimyno malkas. Kaimynas tuo metu skaitė "Tarybines Žinias". Tą žiemą jis sušalo ir pasimirė, nes nebuvo malkų kūrenti židiniui.

Numirė kartą Bilas Gatesas. Pusiaukelėj į dangų Dievas jo klausia:
- Į kur tu norėtum patekti: į Dangų, ar į Pragarą? Eik pasižvalgyk, paskui pasakysi.
Nueina Bilas į Dangų. Žiūri - o ten angeliukai sėdi, medų valgo. Žodžiu, nėra ką veikti. Nueina Bilas į Pragarą. Ten žmonės linksminasi, geria, šoka. Tada Bilas pasirinko eiti į Pragarą. Velnias pragare jį iškart į katilą ir verda.
Bilas pradėjo piktintis, kad viską mate kitaip.
Tada Velnias ir sako:
- Ten buvo tik demo versija...

Rojus. Atbėga pas Dievą motina Teresė, visa susinervinusi ir šaukia:
- Ar visą gyvenimą vien gerus darbus dariau ir šiaip buvau žmogiškojo idealo įsikūnijimas!
Dievas jai:
- Gryna teisybe, na ir kas?
Motina Teresė (isteriškai):
- Tu tik pasižiūrėk į mano aureolę! Vakar sutinku princesę Dianą, - o gi jos aureolė bent dvigubai didesnė !!! Už ką jai tokia garbė?
Dievas (atlaidžiai):
- Nusiramink, tai ne aureolė, tai tik automobilio vairas...

Pakelia sunkią galvą Jėzus po paskutinės vakarienės... žiūri aplink privemta, visi išlūžę, prilaistyta vyno visur, ąsočių pridaužyta... Pakelia galvą ir Petras:
- Oi kaip galvą skauda... O kaip gert noriu...
Jėzus:
- Tuoj, palauk, paduosiu vandens.
- Nu jau ne, jau prie vandens tu daugiau nesiliesk...

Žaidžia dvi vienuolės futbolą. Viena spiria į vartus, nepataiko ir sako:
- Blia... Nepataikiau!
Vienuolė motinėlė sako:
- Nesikeik! Dievas nubaus!
Toliau žaidžia. Vėl ta pati varosi ir vėl spiria ir vėl nepataiko. Tada vėl sušunka:
- Blia... Nepataikiau!
Motinėlė:
- Nesikeik. Tave Dievas nutrenks!!!
Vėl žaidžia. Ta pati vėl varosi ir vėl nepataiko šaukia:
- Blia... Nepataikiau!
Staiga trenkia žaibas ir pataiko į motinėlę ir visur nuaidi balsas:
- BLIAT... NEPATAIKIAU!!!

Vyras ilga laiką meldžiasi:
- Dieve! Išpildyk vieną norą! Prašau!
Po kelių metų Dievas neiškentęs apsireiškia ir klausia:
- Gerai jau, sakyk koks tavo tas noras. Tik trumpai.
- Noriu tapti KELAVRIKU!
- Kas čia toks!?
Vyras išsitraukia didžiulę knygą:
- Va, Dieve - aš čia viską surašiau!

Trys įrodymai, kad Jėzus Kristus buvo žydas:
1) Jis pratęsė tėvo biznį.
2) Iki 33 metų gyveno su tėvais.
3) Jis buvo įsitikinęs, kad jo motina buvo mergaitė, o ji, savo ruoštu, buvo įsitikinusi, kad jis - Dievas.
Trys įrodymai, kad Jėzus Kristus buvo airis:
1) Jis taip ir nevedė.
2) Jis niekada neturėjo pastovaus darbo.
3) Jo paskutinis noras buvo "išgerti".
Trys įrodymai, kad Jėzus Kristus buvo puertorikietis:
1) Jo vardas buvo Jėzus.
2) Jis visada turėjo problemų su teisėtvarka.
3) Jo mama nežinojo, kas buvo jo tėtis.
Trys įrodymai, kad Jėzus Kristus buvo italas:
1) Jis kalbėjo gestikuliuodamas.
2) Jis gėrė vyną visada kai tik valgydavo.
3) Jis dirbo profsąjungos sekretoriate.
Trys įrodymai, kad Jėzus Kristus buvo negras:
1) Jis kiekvieną vadino broliu.
2) Jis neturėjo pastovios gyvenimo vietos.
3) Niekas nenorėjo jo įdarbinti.
Trys įrodymai, kad Jėzus Kristus buvo kalifornietis:
1) Jis niekada nesikirpo.
2) Jis vaikščiojo basas.
3) Jis sugalvojo naują religiją.

Po pamaldų vienuolė motinėlė jaunosioms vienuolėms taria:
- Į vienuolyną atvežė morkų.
Jaunosios vienuolės džiaugiasi, trina delnus, šūkauja, o motinėlė ir sako:
- Nesidžiaukit, tarkuotos...

Vieną nuobodų rudens vakarą susiginčijo kunigas su savo šeimininke kuris garsiau pabezdės. Pamatuoti visa tai nusprendė prisėdę ant rėčio su miltais - kas stipriau driokstels to didesnis debesis dulkių pakils. Pirmas atsisėdo kunigėlis. Driokst! Net langai sudrebėjo. Pakilo dulkių debesis vos šeimininkė matosi. Kunigas atsistojo patenkintas įsitikinęs pergale. Prisėdo ir šeimininkute užpakalis nemažas, platus ... tik driokst! Net tinkas nuo sienų nubyrėjo. Per dulkes nieko nematyt. Kunigas stovi visas baltas iš išgąsčio iškreiptu veidu ir sako:
- Taip nesąžininga. Tu tai iš dvivamzdžio šovei...

Antaniene, kodėl savo gabų sūnų leidai kunigu mokytis? Galėjo pasaulinio garso mokslininku būti. Moteriške baugščiai apsidairė ir tyliai sako:
- Kur tu būtum savo gabu sūnų leidusi mokytis, jei per išleistuves arklys butu į kiaušinius įspyręs?

- Pas 40 - meti naktį beldžia kažkas į duris. Žmogelis atsikelia, atidaro, ogi žiūri ten mažytė Giltinė su mažiuku dalgiu stovi. Žmogelis nusijuokia ir klausia:
- Tu pas ką? Gal pas mano kanarėlę?
- Ne. Aš pas tave, o mano vardas Impotencija.

Vaikščiojo Jėzus po plačias Jeruzalės dykumas, kol atėjo trečiadienis.
- "Inventorizacija", - tarė Jėzus ir nužengė į dangų.

Eina gatve kunigas, staiga pribėga du narkomanai, čiumpa kunigą ir nunešę ant namo stogo numeta žemyn. Stovi abu, ... žiūri apačion, ... staiga vienas sako:
- Aš gi tau sakiau, kad kunigas! O tu Batmenas, Batmenas...

Žvejys padeda kruvina irklą atgal į valtį.:
- Man giliai **#$%, tavo vardas Jėzus ar ne Jėzus. Kol aš žvejoju, tu čia vandeniu nevaikščiosi!

Eina senis pro akvariumą, o akvariume vanduo tik burbuliuoja, tik verda – dvi žuvelės ginčijasi, net apsiputoję. Viena žuvis ir sako kitai:
- Na gerai, tarkim, Dievo nėra, o kas tada maisto į akvariumą kiekvieną rytą įmeta !?

Meldžiasi žydelis sinagogoje:
- O Dieve, aš taip noriu išlošti loterijoje. Padėk!!!
Bet praeina nemažai laiko ir jokios reakcijos. Tada žydelis vėl meldžiasi:
- O Dieve, jei nepadėsi - pereisiu į kitą tikėjimą.
Bet ir vėl nieko. Tada žydelis nueina į kitatikių šventyklą ir sako:
- O Buda, jei padarysi, kad išloščiau loterijoje, tai būsiu ištikimas tau iki gyvenimo galo.
Kitą dieną, šast!!! Ir žydelis išlošia milijoną. Tada nubėga į savo sinagogą ir sako:
- O ačiū mano Dieve, nors pavėluotai, bet žinojau, kad manęs neapvilsi. :)

Kartą Jėzus Kristus surengė gydymo seansą. Prie jo eina akli, kurti ir pan. , o jis prideda rankas ir išgydo. Prieina prie jo kažkoks senis ir sako:
- Aš praradau atmintį. Padėk man.
- Ar tikrai nieko neatsimeni? - klausia Jėzus.
- Atsimenu tik, kad buvau stalius, niekada nepažinau moters ir turėjau sūnų, kuris dar jaunas būdamas išėjo iš namų...
Jėzus ištiesia rankas ir sušunka:
- Tėvai !...
Tuo pačiu metu senis:

- Buratinai !...

Eina indas per kalnus ir nuslysta į bedugnę. Paskutinę akimirką suspėja užsikabinti už medžio šaknies. Kabo ir Šaukia:
- Kas ten viršuje, padėkit !!!.
Išgirsta tai Dievas ir sako:
- Pasitikėk manim ir paleisk šaką.
Indas paleidžia ir užsimuša. Iš viršaus balsas:
- Tai tau mano pamoka, kvailas inde.
Ta pati situacija, tik su žydu. Tas pats Dievo patarimas. Žydas pagalvojo, pagalvojo ir šaukia:
- O gal ten viršuj dar kas nors yra ?!!

Du jauni kunigai kalbasi apie išpažintį:
- Baisu, kokias nuodėmes jaunos mergaitės išpažįsta. Man plaukai piestu stojasi pakeldami ir kepurę.
- Ar tu klausykloje sėdi su kepure ant galvos?
- Ne, ant kelių.

- Alio! Psichiatrinė?
- Klausom.
- Daktare, čia problema! Mergina tvirtina, kad girdi balsus, kurie pranašauja įvairius įvykius! Ir jie pildosi!
- Hm... rekomenduoju ją atvesti apžiūrai.
- Tai dar ne viskas, daktare ... Ji sako, kad neseniai angelą ir jis jai išpranašavo didelę ateitį!
- Kuo skubiau gabenkite ją čia!
- Daktare palaukit! Tai dar ne viskas! Angelas jai pasakė, kad ji turi surinkti armiją ir kautis už tėvynės laisvę!
- Koks vardas ir adresas! Tuoj atvykstam!!!
- Daktare... Tai Žana d'Ark...

Paryžiaus kapinėse pro suolelį praeina laidotuvių ceremonija, ant kurios dama užsimiršusi čiulpia jaunam vyrui... Dama, sekundei nutraukia savo darbą ir sako vyrui:
- Poli, nusiimk, prašau, kepurę, nes kažkaip prieš žmones nepatogu...

Jei kalnas neina pas Muhamedą, vadinas Mozė sumokėjo daugiau.

Nėra jokio Velnio, Tai tik Dievas, kai pasigeria.

Kunigas guodžia mirštantį, pasakodamas apie rojaus gėrybes. Bet mirštantis prieštarauja:
- Šventas tėve, kaip jūs galite būti toks tikras? Juk niekas iš ten nesugrįžo ir nepapasakojo, kaip ten gerai.
- Va, va, būtent todėl ir nesugrįžo.

Girtas sako:
- Ponia, pašokam!
- Aš jums jau sakiau, kad nešoku!
- Tikrai? Aš, tarp kitko, esu šio miesto meras!
- Nu ir kas, o aš esu Vyskupas.

Kunigas skaito pamokslą vaikams:
- Vaikai mano, nesileiskite gundomi! Viskas prasideda nuo vienos, mažos cigaretės, po to bus dvi, o ten jau pradeda gerti, galvoje jau seksas, prabanga. Visa tai veda prie orgijų. Ar turite klausimų?
- Šventas tėve, o kur gauti tą stebuklingą cigaretę?

Sekmadienio pamokslas bažnyčioje:
- Šiandien, vaikai mano, pašlovinsime Šventą Mergelę Mariją. Noriu, kad visi pajaustumėt jos didybę ir švarumą. Nusprendžiau, kad geriausia tai pailiustruoti konkrečiu pavyzdžiu. Štai tarp mūsų, antroje eilėje sėdi mūsų Dolores. Kiek ji padarė gerų darbų! O kaip ji padeda savo tėvams ir mūsų kaimo senukams! Ji nepraleidžia nei vienų pamaldų! Nors Dolores jauna, pajamos nedidelės, bet ji visada suras monetų paaukoti! O jos kuklumas ir išmintis žinoma visiems! Atsistok Dolores, tegul visi tave pamato!
Bet vaikai mano, palyginus su Švenčiausiąja Mergele, ji yra paprasčiausia kurva!

Tokie bičai, kaip jis, visada pasirinks patekti į išrinktųjų Pragarą, vien dėl to, kad kažkas pasakys, jog Rojus - skirtas visiems.

Išpažintis pas kunigą:
- Šventas tėve, nusidėjau...
- Kuo sūnau mano?
- Paslėpiau žydą per karą ir už tai ėmiau iš jo po 20 dolerių per savaitę.
- Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik mano sūnau su taika...
- Ačiū šventas tėve, bet turiu dar vieną klausimą...
- Klausau, sūnau mano...
- Ar galiu dabar pasakyti tam žydui, kad karas jau baigėsi?

Sukūrė Dievas Ievą ir rodo Adomui. Adomas klausia:
- O kaip naudotis?
- Tu ką! Čia gi standartinis Plug-n-Play! Įkiši ir žaisk!
Įkišo Adomas, pradėjo žaisti. Patiko. Žaidė taip kelias dienas, kol Ievai mėnesinės prasidėjo. Atbėga Adomas pas Dievą ir klausia:
- Dieve, ten kažkas su Ieva atsitiko!
- Adomai, na kur tu matei Plug-n-Play be bugų?!

Pirtyje:
- Pope Solomonavičiau, vienas iš dviejų - arba nusiimkite kryžių, arba užsimaukite triusikus!

Kalbasi du draugai:
- Vakar buvau bažnyčioje.
- Ir ką?
- Įsivaizduoji, prieina bobutė su cigarete ir prisidega nuo žvakės. Aš taip apstulbau, kad vos alaus bokalo iš rankų neišmečiau!

Vienas iš Kristaus stebuklų. Eina Jėzus ir dvylika apaštalų vandens paviršiumi. Čia pradėjo atsilikti Judas. Vieną žingsnį žengė – vandens iki kelių. Kitą žingsnį žengė – iki juosmens. Pradėjo jis šaukti:
- Palaukit manęs! Aš skęstu!
Jėzus atsisukęs jam ir sako:
- Atsibodai tu visiems jau. Ką negali kaip visi kojų ant akmenų pataikyti?

Susiginčijo kartą keturi dvasininkai dėl kažkokių religinių tiesų. Žodžiu, nuomonės pasiskirstė trys prieš vieną. Tas vienas, parkritęs ant kelių, ėmė maldauti:
- Dieve, na duok kokį nors ženklą, kad jie suprastų, jog aš esu teisus.
Staiga nugriaudėjo kurtinantis griaustinis.
- Va, matote, - džiaugėsi kunigėlis. - Dievas duoda ženklą.
- Nesąmonė, - sako kiti trys. - Čia tik paprastas griaustinis.
- Dieve, na duok dar kokį nors ženklą! - prašo nuginčytas dvasiškis.
Ir staiga žaibas trenkia į šalia stovintį medį.
- Na, ką dabar pasakysite?
- Nieko ypatingo. Jei griaudžia, tai gali ir žaibuoti, - nepasiduoda kolegos.
- Dievuli, na, įtikink juos, kad patikėtų, jog aš tikrai esu teisus!Dar karščiau maldauja kunigėlis.
- Jis teisus!!!!! - pasigirsta iš dangaus griausmingas balsas.
- Na, ir kas. Trys prieš du, vis tiek mūsų dauguma, - nenusileidžia užsispyrę dvasininkai.

Danguje kažkas iškėlė raudoną vėliavą. Petras ėmė tardyti visus šventuosius. Pagaliau prisipažino dailidė Juozapas, kad jis, būdamas proletariato klasės atstovas, iškėlęs raudonąją vėliavą.
Išrinktųjų teismas nutarė jį ištremti iš dangaus. Juozapas susijaudinęs priėjo prie savo sužadėtinės ir sako:
- Marija, imk kūdikį ant rankų ir einam. Pažiūrėsime, kas juos, žalčius, be mūsų išganys.

Sena valstietė eina išpažinties:
- Mano tėve, - sako ji, - aš buvau neištikima savo vyrui.
- Štai kaip! Kada tai buvo?
- Mmm... Prieš trisdešimt dvejus metus...
- Prieš trisdešimt dvejus metus? Pamirškime tai, nes tai jau nebe nuodėmė.
- Visko gali būti, - sako senutė, - bet man malonu retkarčiais prisiminti...

Šventasis Petras pastebi prie rojaus vartų žinomą aktorių.
- Tai jūs - nustebo Petras. - Kaip jūs čia patekote?
- Tai vis kritikai. Jie iškėlė mane iki dangaus...

Į rojaus vartus beldžiasi vėlė. Ateina užsimiegojęs šventas Petras ir klausia:
- Ko reikia?
- Kaip tai, ko reikia?! Noriu patekti į rojų! - sako jam vėlė.
- O ką tu gero gyvendamas padarei? - klausia vartų sargas.
- Buvo toks įvykis. Einu aš per parką, žiūriu keturi stambūs bernai iš senos moteriškės nori rankinuką atimti. Tai aš priėjau
ir pačiam stambiausiam iš jų kaip skėliau per ausį.
- Šaunuolis! - giria jį šventas Petras. - ir kada tai įvyko?
- Prieš dvi minutes.

- Mano vaikai, ką reikia daryti, kad Dievas atleistų nuodėmes?
- Pirmiausiai reikia nusidėti.

Kunigų seminarijos auklėtiniai valgykloje prie padėklo su obuoliais, mato užrašą: "Imk tik vieną, Dievas tave stebi".
Kitame stalo gale už didžiulio dubens su sausainiais kažkieno užkištas raštelis: "Čiupk kiek nori, kol Dievas stebi obuolius".

Numirė Leninas. Aišku jis pateko į pragarą. Kitą dieną pragare streikai, revoliucijos ir taip toliau, velniai prašo sutrumpinti darbo dieną.
Velnių vyresnysis nueina pas Dievą ir sako:
- Ponas Dieve paimk Leniną pas save - gal jis apsiramins, vis tiek danguj geriau negu pragare. Dievas paima Leniną. Po savaitės velnias sutinka Dievą ir klausia:
- Na kaip, ponas Dieve? Kaip su tuo Leninu?
Dievas:
- Visų pirma - ne ponas Dieve o draugas Dieve. Visų antra - aš skubu į partinį susirinkimą. O visų trečia - Dievo nėra...

Avarijoje žuvo trys draugai ir po mirties, kaip įprasta, patenka į šv. Petro press-konferenciją. Šv. Petras matydamas jų blogą nuotaiką nutarė truputį prablaškyti:
- Kodėl jūs tokie liūdni? Štai įsivaizduokite savo laidotuves. Aplink šeimos ir draugai. Jūs gulite grabuose gražiai aprengti ir visi apie jus kalba ir prisimina. Ką jūs norėtumėte išgirsti iš jų?
Vienas sako:
- Aš norėčiau išgirsti, kad aš buvau geras draugas, puikus gydytojas ir šeimos galva.
Kitas sako:
- O aš norėčiau, kad apie mane pasakytu, kad aš buvau geras mokytojas, kad daug prisidėjau prie naujosios kartos auklėjimo ir kad turėjau gerą šeimą.
- O aš norėčiau, kad visi aplinkui kartu sušuktų “Žiūrėkite, jis pajudėjo”, - sako trečiasis.

- Ar Dievas Yra?
- Nėra.
- O kada bus?

Vienuolynas. Šventas tėvas nuobodžiauja. Nutarė nueiti pas naują jauną ir gražią vienuolė. Užeina ir sako:
- Nusirenk.
- Bet, šventas tėve, tai juk nuodėmė!
- Nusirenk, Dievas atleis.
Vienuolė nusirengė. Šv. Tėvas vėl.
- Klaupkis ir pasilenk.
- Bet, šventas tėve, tai juk labai didelė nuodėmė!
- Daryk kaip sakau, Dievas atleis.
Vienuolė nuoga atsiklaupia ir pasilenkia. Staiga šventas Tėvas įsibėgėja ir jablynkšt... iš kojos į subinę!
- Eeee... ech, nuobodybė!

Naujas rusas išeina iš bažnyčios. Prie vartų bobulytė ištiesia ranką ir sako
- paduokite kiek negaila!
- tai blia, kaip aš tau paduosiu, jei pas mane nei kamuoliuko nei raketės!...

Auto katastrofoje žuvo du vyrai. Eina Rojuje, žiūri butelis guli. Atkimšo, ... tik šast trečias vyras iš kažkur atsirado. Dviese klausia:
- gersi?
- pilkit, jei jau numirėm.
Tik įpylė trečiam ir tas staiga dingo. Dviese galvoja - kitame pasaulyje tikriausiai įmanoma. Tik susiruošė gerti, ... bac ir trečias vėl atsirado. Tie jam:
- gersi ar kaip?
- gersiu, - pratiesė ranką ir, ... dingo... po kiek laiko vėl atsirado. Tiedu sako:
- tu bičas neužknisk, čia dinginėti. Jei geri tai gerk.
- atleiskit vyrai, bet aš dar reanimacijoje guliu !!!

- ...kalba autoatsakiklis. Dievo nėra. Pradėkite melstis po signalo....

Du filologai patenka į dangų. Vienas filologas:
- Dieve išspręsk mūsų ginčą! Pasakyk, kas pirmas pradėjo keiktis – Adomas ar Ieva?
Dievas:
- Tai, kad b%$s jį žino?!...

Malda – tai naglumas galvoti, kad Dievas padarė kažką ne taip.

Naujiena:
"Šiandien Romoje degė laužai. Gyventojai šventė Džordano Bruno atminimo dieną."

Kristus prisikėlė! O mes pasilikom...

Vampyras moko sunų. Pagauna auką, suleidžia dantis, pasisotina ir dar leisgyvį paleidžia. Sūnus:
- Tėvai, tai ko ne visą kraują išsiurbei?
- Todėl, kad mes esame vampyrai, o ne kokie nors teisininkai!

Užrašas ant betoninės sienos šalia staigaus posūkio:
"Dievas sukūrė žmogų, bet nesukūrė jam atsarginių dalių."

Kunigas kreipiasi į maldininkus:
- Turiu gerą ir blogą naujieną! Geroji – mes turime pinigų bažnyčios remontui. Blogoji – tie pinigai yra vis dar jūsų kišenėse.

Reanimacijoje:
- Mes jį prarandame!.. Mes jį prarandame! ... Mes jį praradome!!!
Danguje:
- Viskas tvarkoje! Mes jį suradome!

Teisėjas:
- Patrikai, Ar tiesa, kad tu pavogei Abraomo našlės geriausią paršiuką?
- Taip, jūsų šviesybe.
- Ir ką su juo padarei?
- Papjoviau ir suvalgiau, jūsų šviesybe.
- Patrikai, Patrikai! Paskutinio teismo dieną, tu susitiksi su našle ir paršiuku. Ką tu pasakysi bandydamas save išteisinti?
- Sakote ir paršiukas ten bus?
- Žinoma.
- Tada jūsų šviesybe, aš pasakysiu: "Štai jūsų paršiukas!"

Mozė klausia Dievo:
- Dieve, kodėl asmeniškai nenusileidžiate pas tautą ir nepaaiškinate Savo prisakymų?
- Bandžiau... Bet jie dvesia kaip musės!!!

- Jau nusprendėte kaip švęsite naujuosius metus?
- Jei Dievas duos, tai surinksiu visą giminę.
- O jei neduos?
- Tada giminė susirinks aplink mane.

- Beldimas į duris. Vyras atidaro, o ten Giltinė.
- Tu kas?
- Mirtis.
- O kodėl be dalgio?!
- Ir taip susitvarkysiu...

Mirtis pas mus ateina juodai apsirengusi ir su dalgiu. O pas muses, su triusikais, maike ir laikraščiu.

- Mano žmona buvo šliundra praeitame gyvenime.
- Iš kur žinai?
- Aš ją vakar papjoviau...

- Vis tik magija stipriai keičia žmogų, - pasakė Haris Poteris ir straubliu pasikasė pelekus...

Sukūrė Dievas Pasaulį. Pasėjo jame Išmintį, Gėrį ir Amžinybę. Tik, kad Pasaulis gavosi kažkoks ne idealus. Ir sėjo jis taip, kad viskas kartu ne galėjo susirinkti. Taip ir gavosi, kad tai kas Išmintinga ir Gera – ne amžina, tai kas Gera ir Amžina – ne išmintinga, o tai kas Išmintinga ir Amžina - ne gera.

Įeina šventikas į mirtininkų kamerą.
- Labas rytas šventas tėve.
- Kam labas, o kam ir paskutinis.

Ir aštuntą dieną Dievas tarė:
- Tiek jau to, Merfi, tavo viršus!

Šviesa tunelio gale, kurią mato mirštantys, tai dar vienas įrodymas, kad siela palieka kūną per užpakalį.

Žmogus klausykloje:
- Šventas tėve, nusidėjėlis aš, mane kankina noras tapti neištikimu savo žmonai.
- Nieko tokio, mano sūnau, palaiminti nusidėjėliai nes jie atgailauja už savo kaltes. Atleidžiu tau tavo nuodėmes... Iš tavęs, sūnau mano, 30 litų... ir 200 už prostitutę.

Pastorius ir evangelistas išvyko verbuoti tikinčiųjų į svetimą šalį ir pasiklydo miške. Paklaidžioję surado laukymėje medžiotojų namelį. Pastorius pasiliko, užkurti laužą, o evangelistas išėjo pasidairyti po apylinkes.
Po dešimt minučių pastorius mato, kaip evangelistas išbėga iš miško, o paskui jį vejasi lokys. Pastorius skuba atidaryti duris. Bet prieš duris evangelistas staigiai sustoja, šoką į šoną ir į namelį įlekia lokys. Evangelistas, lokiui už nugaros uždarydamas duris, sušunka pastoriui:
- Tu su juo pabendrauk, o aš einu dar vieną atvesiu!

Jau seniai praėjo balandžio 1-oji, o žmonės vis dar nenustoja juokauti...
Tarkim, šiandien man pranešė, kad Kristus prisikėlė.

Dievas nutarė nubausti vyrą. Jis ištraukė iš jo šonkaulį ir sukūrė moterį. Tada nusiramino ir tarė:
- O dabar sielą ji pati iš jo ištrauks.

Kalbasi kunigas, ekstrasensas ir skeptikas:
- Pas mane automobilyje nuo nelaimių šventa ikona pritvirtinta.
- O pas mane toks amuletas prie stiklo prikabintas.
- O pas mane nuo nelaimių nauji stabdžiai ir saugos pagalvės.

Jėzus keliavo su apaštalais ir rengė stebuklingo gydymo sesijas. Kartą į palapinė užėjo mergina. Po penkių minučių pasigirsta klyksmas ir mergina iššokusi iš palapinės nuskuodžia tolyn. Iš paskos ramiai išeina Jėzus. Apaštalai supuola:
- Jėzau, kas atsitiko?!
- Na, užeina mergina, išskečia kojas, o ten žaizda, nu aš rankas pridėjau ir žaizda užgijo.

Būčiau laimingas, keliauti į Rojų. Tik va, ...reanimatoriai neleidžia!

Siaubingas Dž.Bušo jaunesniojo sapnas: Kiniečiai priėmė islamą.

Įdomu, ką nešiotų krikščionys jeigu Jėzus butų ne nukryžiuotas, o pasodintas ant kuolo.

Popas sako rabinui:
- Kas pas jus per laidotuvės? Visi verkia, rėkia, barsto galvą pelenais. Pas mus va tai susirenka, padainuoja, išgeria...
- Tai, kad man irgi daugiau patinka kai jūsiškius laidoja...

40 metų Mozė išvedinėjo žydus iš Egipto. O tuos, kurie dykumoje atsiliko, dabar vadina arabais.

Skelbimas kapinėse: "Rauti gėles tik nuo savo kapo!"

Nekaltos mergelės, ...jos tinkamos panaudoti tik vieną kartą. Ir tai tik aukojimui...

- Jei neisi miegoti, tai visą naktį priversiu vaikščioti po kapines!
- Nereikia, mamyte, aš būtinai užmigsiu - tik išvaryk tas pelytes iš mano karsto...

Mirė vienos tetulės vyras ir ji nusprendė atlikti spiritizmo seansą - pakalbėti su juo.
Viskas pavyko, kaip ir priklauso - ore pasirodė vyro šmėkla...
- Brangusis, kaip ten tau?!
- Normaliai, viskas tvarkoje...
- Tau ten geriau, nei su manimi?!
- Taip, čia man daug geriau...
Žmona nurijo ašarą:
- Tu žinai, aš irgi norėčiau sužinoti - kaip ten Rojuje...
- Kokiam dar Rojuje?!! Pragare aš, PRAGARE!!!

Teorija, kad žmogus išsivystė iš beždžionės gali būti tiesa prisiminus, kad Rojuje Adomas gyveno ne tik su Ieva.

Stovi du elgetos prie bažnyčios. Aplinkui stovi brangiausi automobiliai, nėra net kur nusispjauti.
- Kas gi čia šiandien pas mus? Valdžia?
- Ne. Banditai.
- Už nuodėmes atgailauti?
- Ne. Atvažiavo aiškintis.
- O ko nepasidalino?
- Liaudis kalba, kad šventieji tėvai opiumo kainas numušinėja.

Lietuva, 2020 metai, fizikos pamoka.
Kunigas:
- O pasakyk man, vaikeli - kaip teka elektra laidais?
Mokinys:
- Su Dievo pagalba, tėveli!
Kunigas:
- Teisingai! Sėskis, penki...

Ar žinote, kodėl kai kurie žmonės rašo septynetą su horizontalia linija, nors visose spausdinimo mašinėlėse bei kompiuteriuose rašoma be brūkšnio?
Kai Mozė, nulipęs nuo Sinajaus kalno, pradėjo skaityti tautai 10 Dievo įsakymų ir priėjo prie septinto ("Nepaleistuvauk") - tauta choru pradėjo šaukti: "...Išbrauk, išbrauk septintą!!!"

- Kodėl musulmonai meldžiasi atsukę veidus į Rytus?
- Tam, kad Vakarams parodytų savo subinę!

Ir kodėl Nojus neužmušė tuomet tų dviejų uodų?

Moteris guli lovoje su meilužiu. Staiga pasigirsta durų skambutis. Ji supranta, kad grįžo vyras ir nevilties akimirkoje sušunka:
- Dieve, padaryk taip, kad jis nieko nepastebėtų!!!
Prasiskiria debesys ir Dievas sako:
- Gerai, aš taip padarysiu, bet tu mirsi nuo vandens.
Ji atsako:
- Gerai !
Praeina metai, du. Moteris nesimaudo, prausiasi tik po dušu, stengiasi visomis galimybėmis vengti vandens. Praeina trys metai ir ji netikėtai išlošia kelionę-kruizą laivu po jūrą. Paabejojo-paabejojo, ir nusprendė plaukti. Plaukia ji prabangiame laineryje, staiga naktį prasideda audra, visi panikoje, laivas skęsta. Ji vėl nevilties akimirkoje sušunka:
- Dieve, tu gi negali dėl manęs vienos paskandinti visą laivą!
Prasiskiria debesys ir Dievas atsako:
- AŠ JUS, KURVAS, Į ŠITĄ LAIVĄ TRIS METUS RINKAU!!!

Žvejoja žmogelis jau dvi valandas bet niekas nekimba.
- O Dieve, pasiųsk man nors vieną didelę žuvį.
Staiga išneria mėlynas banginis:
- Ko ?...

Citata: "Aplinkui vieni žvėrys!". Nojus.

Mirė kompiuteristas. Ateina jis prie rojaus vartų. Šv. Petras jam ir sako:
- O ne, tau čia ne vieta! Tu visa gyvenimą passwordus laužei, hackinai, crackinai, virusus kūrei ir platinai visur... Eik į pragarą, ten tau vieta! Išpirk savo nuodėmes, ir tada galėsi sugrįžti!
Nu, ką darys, nuėjo kompiuteristas į pragarą pas velnius. Po kurio laiko skambina Šv. Petras pragaran ir klausia Liuciferio, kas naujo. Tas ir pradeda skustis:
- Oi, negerai, Šv. Petrai. Daugiau kaip pusės velnių netekome, daugiau kaip pusės velnių...
- Kaip taip? Kaip tai netekote?
- Na va... atsiuntei mums čia kompiuterista. Tai jis, pasiėmęs motorini pjūklą, vaikosi visus velnius ir rėkia: "Doom3! Doom3! Doom3!... ir antro lygo ieško!!! Pasiimk šitą šiknių pas save į Rojų!!!

Iš pradžių Dievas tinginiavo visą amžinybę, po to nei iš šio nei iš to padirbo šešias dienas ir vėl pasinėrė ir amžiną nieko nedarymą. O žmogų privertė lieti paskutinį prakaitą visą gyvenimą.

Joja karalaitis per gūdžią girią ir susitinka seną bjaurią raganą.
- Sveikas, karalaiti, - sako ji. - Jei nori toliau joti turi spėti mįslę. Jei neatspėsi - josi, jei atspėsi - turėsi su manim pasimylėti.
Ką darys, turėjo sutikti. Ragana sukikeno ir rezga mįslę:
- Žalia, tupi baloj, kvarkia ir varle vadinasi. Kas?
Pažiūrėjo karalaitis į raganą ir sako:
- Spinta.
Ragana visa nušvinta:
- Atspėjai, išdykėli.

Senovės lietuviai nežinojo apie žydų egzistavimą, todėl dėl visų nelaimių, apkaltindavo tamsias gamtos jėgas.

- Dieve padaryk, kad rytoj butų šeštadienis!
- Gerai, sūnau mano, išpildysiu tavo norą penktadienį.

Mūsų indėlį į bendrą katilą galės įvertinti tik velniai pragare.

Jeigu prieiti prie miegančio žmogaus ir iš visų jėgų garsiai surikti į ausį "TRYLIKA!!!", tai jis tuojau pat pašoks ir ims išsigandęs dairytis aplinkui. Tai dar kartą patvirtina magišką šio paslaptingo skaičiaus kilmę.

- Ar Adomas buvo ištikimas Ievai?
- Tikslių duomenų nėra, bet mokslininkai mano, kad žmogus kilo iš beždžiones.

Eina senute gatve ir mato, kaip policininkas nušauna valkataujanti šunį. Ji aikteli:
- Kaip teisingai parašyta Mikaldos knygoje, kad ateis toks laikas, kai brolis į broli šaus...

Kodėl ekstrasensai klausia jusų vardo?

Norint, kad malda pradėtų veikti reikia nustoti klūpėti, atsikelti ir eiti dirbti.

Vienas laukinis Afrikos gyventojas atplumpino pas misionierių ir prašo palaiminti jį vestuvių proga. Misionierius užsirūstino:
- Mūsų tikyba leidžia turėti viena žmoną, o tu turi dvi, negalima taip.
Juodukas išspūdino nieko nepešęs, bet po kelių dienų vėl grįžo:
- Dabar galite mane drąsiai laiminti, nes teturiu vieną žmoną!
- O kur kitą dėjai?
- Suvalgiau…

Ateina hakeris į 512-procesorių sistemos prezentaciją, stovi susižavėjęs, žiūri į plokštes. Po to drebančiu balsu ištaria:
- Dabar aš žinau, kas tai yra Dievo motina...

Užsakovas pas siuvėją:
- Man reikalingas kostiumas. Tik labai greitai.
- Jis bus gatavas po mėnesio.
- Tik po mėnesio? Viešpats mūsų Pasauli sukūrė per savaitę.
- Ir jis jums toks patinka?

Senis atėjo pas būrėją su prašymu panaikinti užkeikimą, kuris tęsiasi jau 40 metų. Būrėjas:
- Kaip skambėjo užkeikimas?
- Skelbiu jus vyru ir žmona!

- Mama, mama, kiek daug prisnigo lauke per naktį! Mama, mama, o kas tas toks ten sniege po langu stovi?!
- Sniego senis, sūneli.
- O iš kur jis atsirado?
- Evoliucija, sūneli, evoliucija...

Šešias dienas Dievas kūrė Pasaulį. Šviesą, sausumą, vandenį, žvėris, paukščius... Viską sukūrė. Sekmadienio ryte Dievas pažiūrėjo į Pasaulį ir su atodūsiu ištarė:
- Ahh!.. Užsipisti galima!
Ir visi pradėjo pistis.

Iš pradžių buvo bitas, po to baitas ir tik po to atsirado žodis.

- Koks pavaldinys laimingiausias Žemėje?
- Popiežius, nes jis mato savo šefą prikaltą prie kryžiaus...

Muitinėje tikrinamas kunigo bagažas.
- Kas čia? - klausia muitininkas, rodydamas į trilitrini butelį.
- O, tai šventas vanduo iš Lurdo šaltinio...
- Jus juokiatės iš manęs,- piktinasi muitininkas, pauostęs butelio turini, - čia konjakas.
- Tebūnie pašlovintas mūsų Viešpats, įvyko stebuklas!

Susitinka girtuoklis žmogelį ir klausia:
- Ei! Tu žydas?
- Jo! - atsako žydelis. Ir tada girtuoklis kad pradėjo ji mušti. Primušė, o žydelis visas apsiverkęs ir klausia:
- Tu už ką mane?
- Už tai, kad jūs, žydai, Jėzų nukryžiavot!
- Nu, bet tai buvo taip seniai, prieš du tūkstančius metų.
- O man pofig, aš vakar tik sužinojau...

Sicilijoje nėra "Jehovos Liudytojų"... Siciliečiai apskritai nemėgsta jokių liudytojų.

Dievas susimastęs žiūrėdamas į Žemę:
- Taip, dėl dauginimosi būdo per seksą Rusijoje atrodo prašoviau. Čia reikėjo kaip nors per degtinę...

Maža mergaitė meldžiasi:
- Ir dar mielas Dieve, nusiųsk kokių nors drabužių toms neturtingoms nuogoms panelėms žurnale, kurį skaito mano tėvelis...

Padėkokime už tai, kad platonišką meilę sugalvojo Platonas, o ne Adomas su Ieva.

- Atleiskit kunigėli, gal pasakytumėt, kuri dabar valanda?
- Sūnau mano, tavo valanda dar ateis...

- Mano tėvas visada sako, kad duoti yra maloniau nei gauti!
- Jis pastorius?
- Ne. Jis boksininkas.

Teisme:
- Per chemijos pamoką mūsų mokytoja sumaišė mėlyną skystį su raudonu ir gavo žalią... Mes pagalvojome, kad ji ragana ir ją sudeginome...

Būrimas su žiedu:
Tai senovinis būrimo metodas. Per pilnatį nevedusios merginos susirinkdavo kokioje nors nuošalioje troboje, susėsdavo ratu, padėdavo per vidurį auksinį žiedą, užgesindavo šviesą ir užsimerkdavo. Po kiek laiko šviesą uždegdavo ir pradėdavo to žiedo ieškoti. Pas kurią merginą tą žiedą rasdavo – vadinas ta mergina jį ir pavogė.

Ginčas psichiatrinėje:
-Aš Napoleonas
-Iš kur žinai?
-Man Dievas pasakė.
Iš kitos palatos atsklinda balsas:
- Nieko aš nesakiau.

- Ar Rojuje gera?
- Iki šiol niekas dar nesiskundė.

Nusidėję mazochistai po mirties patenka į Rojų amžinoms kančioms.

- Koks skirtumas tarp kalėdinės eglutės ir katalikų vienuolio?
- Joks: abiem atvejais rutuliai tarnauja tik kaip papuošalas.

Jeigu Dievas butų norėjęs mus padaryti vegetarais, Jis butų mus aprūpinęs ragais, uodega ir kanopomis.

Vienuolis pabunda 3 valandą nakties nuo stuksenimo į dusis. Išėjęs į balkoną mato kažkokį vaikiną ir klausia:
- Kas atsitiko, sūnau mano?
- Šventas tėve, man riekia atlikti išpažintį!
- Dabar vidurnaktis. Ateik 8 valandą ryto, kai atidarysiu klausyklą.
- Šventas tėve, pas mane daug nuodėmių, kurias privalau išpažinti dabar!
- Mano sūnau, aš labai pavargęs. Ar negali palaukti ryto?
- Bet aš padariau visas įmanomas nuodėmes ir man tikrai reikia jas išpažinti dabar!
Ir taip tęsiasi pusę valandos. Galų gale, kunigas mato, kad lengvai to neatsikratys ir klausia:
- O tu tikrai visas nuodėmes atlikai?
- Taip, tame ir viskas reikalas!
- Ir tave net per užpakalį dulkino?
- Ne, va šito nebuvo...
- Tai, mudake, eik kur nors ir duok išdulkint save per subinę, o tada pasirodyk aštuntą klausykloje!

Įrašas medicinos kortelėje: Psichikos ligų nerasta. Šiaip kvailys.

Mozė prašo Dievo padėti jam išvesti savo žmones iš Egipto. Detaliai Dievui paaiškina planą, maždaug, praskirsi jūrą... mes pereisim dugnu, o kai kareiviai pradės mus vytis, Tu sujungsi jūros bangas virš jų galvų...
Dievas pagalvojo ir tarė:
- Na dėl bangų tai gal ir nepraskirsiu, bet publikaciją Šventam rašte, galiu garantuoti...

Kurdamas moteris, Dievas padarė dvi grubias klaidas:
Mechaninė – moteris kas mėnesį prateka.
Architektūrinė – Paradinis įėjimas įrengtas šalia tualeto.

Naujienų antraštė: "Rusų pravoslavų cerkvė išleido žiedus kompiuterinių žaidimų mėgėjams, pavadinimu: "Išsigelbėk ir išsisaugok"".

Kiekvienos epochos žmogui įdomu: Kiek gi Judas gavo, išvertus į mūsų pinigus?

- Chebra, kodėl mergina verkia?
- Pasirodė, kad ji nekalta!
- Na ir kvailė! Čia gi džiaugtis reikia... jos jaunikis bus patenkintas!
- Na, apskirtai, tai pas mus ne vestuvės, o aukojimas.

Vidury Atlantos vandenyno skęsta laineris. Kapitonas panikoje. Jam staiga pasako, kad tarp keleivių yra išmintingas rabinas, galintis daryti stebuklus. Rabiną greitai atveda pas kapitoną ir kapitonas klausia:
- Ką daryti?
- Internetas yra?
- Yra!
- Tada parduokite laivą.

Anglų šventikas, vaikščiodamas po gražų sodą, mato dirbantį sodininką. Norėdamas priminti Dievo galybę, šventikas sako:
- Nuostabus sodas. Kokius nuostabius kūrinius kurią Dievas, kai jam padeda žmogus!
- Ha! Būtumėt matęs, kaip šitas sodas atrodė prieš metus, kai Dievas čia darbavosi vienas...

Pesimistas, mato tunelį.
Optimistas mato šviesą tunelio gale.
Realistas mato tunelį, šviesą ir atvažiuojantį traukinį.

Atmink! Naudodamasis arabiškais skaitmenimis, tu padedi islamiškam fundamentalizmui!

Moteris pakliūna į Rojų. Užpildo dokumentus. Staiga pasigirsta skausmingas riksmas. Moteris klausia:
- Dieve, kas tai?
- Nu kaip gi? Kad pritvirtinti aureolę, reikia galvoje nedidelę skylutę pragręžti!
- Dieve, noriu atgal į žemę!
- Bet ten sadizmas ir prievartavimas...
- Nieko tokio, pas mane tam jau yra visos numatytos skylutės!

- Mama, ar tiesa, kad aš kilau iš beždžionių?
- Nežinau, tavo tėvas manęs dar nesupažindino su savo giminėmis.

- Ką reikia daryti, jeigu jus užpuolė arabas-kanibalas arba žydas-kanibalas?
- Pakriuksėti!

Žmogelis sugalvojo pakalbėti su Dievu. Nuvažiavo į Vatikaną pas Popiežių. Po ilgų derybų, popiežius atvedą žmogelį į slaptą kambarį su telefonu be mygtukų. Viena minutė pokalbių – 1 milijonas dolerių. Pakalbėjo žmogelis. Praėjo laikas, vėl užsimanė pabendrauti su Kūrėju. Šį kartą nuvažiavo į Izraelį pas vyriausią Rabiną. Vėl derybos, kambarys, telefonas ir 10 šekelių už minutę. Žmogelis rabinui:
- Taip pigiai?! Popiežius paėmė 1 milijoną dolerių!
- Tai, kad čia vietinis skambutis.

Pakliuvo žmogelis į Pragarą ir jį pasitinką velnias:
- Kadangi čia patekai už uošvės nugalabinimą, tai leisiu pasirinkti kankinimo būdą. Išsirink kambarį.
Žmogelis atidaro vienas duris, o ten visus puoduose verda ir keptuvėse kepa. Kitame kambaryje įkaitintas adatas po nagais smaigsto, degančiais lygintuvais lygina. O už kitų durų mato... visi ramiai rūko, stovėdami iki kaklo šūduose. Žmogelis ir sako.
- Va aš čia ir noriu!
Taigi, stovi ramiai žmogelis, rūko valandą, dvi... Staiga įeina velnias ir sako:
- Nu ką? Parūkėte? O dabar davalgykit!!!

- Abraomai, žmonės kalba, kad tu į krikščionių bažnyčia vaikštai. Ar tai tiesa?
- Ach, neimk į galvą. Aš paprasčiausiai provaiderį pakeičiau...

Dėstytojo darbas panašus į inkvizicijos – pirma pamokslai, pamokslai, o po to kankinimai ir bausmės.

- Kodėl planetose-gigantuose nėra protingos gyvybės?
- Todėl, kad ...dėl didelės gravitacinės traukos ten negali atsistoti bybys.

Trys budistai lotoso pozose dalyvauja dvasingoje diskusijoje:
- Aš tris metus praktikavau susikaupimo ir koncentracijos meną, prieš pasiekdamas transo ir prašviesėjimo būseną ...
- O aš, prieš pasiekdamas transo ir prašviesėjimo būseną, praktikavau susikaupimo ir koncentracijos meną penkis metus...
- O man užteko tik vieną plytą su galva perskelti!

Išrikiavo Šventas Petras mirusių moterų sielas ir tarė:
- Kas iš jūsų buvo neištikima savo vyrui, ženkite žingsnį į priekį!
Visos moterys išskyrus vieną žengė į priekį. Šventas Petras:
- Taip, visas į Pragarą! Kurčią irgi!

- Kokia yra gyvenimo prasmė?
- Dabar negaliu atsakyti. Atjungtas internetas.

Ritualinio paslaugų biuro akcija: "Pažvelk po dangteliu!"

Naujas rusas įeina į bažnyčią ir klausia kunigo:
- Kaip galvoji, ar Dievas atleis man visas nuodėmes, jei tavo bažnyčiai paaukosiu milijoną dolerių?
- Garantuoti negaliu, bet manau, kad čia tas atvejis, kai reikia surizikuoti!

Pakliuvo stalius į dangų. Ten jį pasitinka Dievas ir taria:
- Ech, kaip Aš tau pavydžiu.
- Kodėl?!
- Todėl, kad tavo sukurtos taburetės nebėgioja miniomis paskui tave ir neprašinėja: "duok pinigų, duok sveikatos, duok laimės!..."

- Va mačiau, kaip Kašpirovskis tarė mergaitei: "Mesk ramentus ir eik!". Ir ji numetė ramentus ir ėjo!
- O kuo ji sirgo?
- Gripu!

Numirė ateistas, pakliuvo į pragarą, stovi prie sienos, stebi nusidėjėlių kančias, dreba ir laukia savo eilės. Staiga pamato nedideles duris ant kurių užrašyta "Baras". Prisėlina prie durų ir prasmunka į vidų, o ten visi ramiai geria alų ir anekdotus pasakoja. Naujokas klausia:
- Ar galima man su jumis pasėdėti?
- Žinoma galima! Imk alų, žuvies...
- O čia pragaras?
- Žinoma, Pragaras!
- O kas gi ten, - rodo pirštu į duris, - kepa, verda...
- Ten? A! Tai ten gi pragaras tikintiems!

Pastarosiomis dienomis grafas Drakula atsisakė savo titulo "Tamsos Karalius", Džordžo Bušo jaunesniojo naudai.

- Kodėl katalikų bažnyčiose dainuojantiems akomponuoja su vargonais ar klavesinu, o pravoslavų cerkvėse - neakomponuoja?
- Todėl, kad tikro žmogaus talento, skirtingai nuo vargonų ir klavesino, pragerti neįmanoma.

Vienuolika Dievo prisakymų narkomanams:

 1. Neužmušk artimo savo, jeigu to labai nesinori!
 2. Nevok pigios kinietiškos technikos!
 3. Nesikeik, gaidy jobanas!
 4. Gerbk motiną savo, jos atlyginimo dieną!
 5. Nepiktžodžiauk prieš kaimyną, nors jis ir yra ožys!
 6. Duok išmaldos, nes visiems reikia pagiriotis!
 7. Gerbk protėvius, nes jie sukūrė Alų!
 8. Gerbk tris vertybes: Alų, Tabaką, Klijus!
 9. (Mazochistams) Mylėk, artimą savo kaip save patį!
 10. Nespjauk į šulinį nes visur kažkas gyvena!
 11. Nekurk sau stabų išskyrus dolerį!

- Velykos yra mėgstamiausia gėjų šventė!
- Kodėl?
- Todėl, kad tą dieną priimta trankytis kiaušiniais...

Bendrauja du gydytojai proktologai:
- Man atrodo, mūsų vyr. gydytojas serga didybės manija.
- Kodėl?
- Girdėjau kaip jis vakar sakė: "Užeisiu vakare į bažnyčią, pastatysiu Dievui žvakę".

Nevertink žmogaus pagal jo draugus. Pas Judą jie buvo nepriekaištingi.

Ginkluotas airis įbėga į Airijos bažnyčią ir krenta ant kelių prieš šventiką:
- Tėve mano, aš ką tik užmušiau du anglus...
Šventikas tyli. Airis:
- ...ir nušoviau jų leitenantą.
Šventikas vis tyli. Airis:
- Šventas tėve, ar jūs mane girdite?!
- Taip girdžiu. Aš tik laukiu, kada tu nustosi kalbėti apie politiką ir pradėsi kalbėti apie savo nuodėmes.

Šiuolaikinės gotų mažvaikės savaitės tvarkaraštis:

PIRMADIENIS
Patvirtinti amžiną tiesą, kad pirmadienis yra sunki diena. Visiems papasakoti apie tai, kokie pravalai su jumis atsitiko nuo pat ryto. Kur nors parašyti, kad žmonės šitame pasaulyje jūsų niekada nesupras. Stengtis sukelti aplinkinių gailestį ir vienatvės supratimą.
ANTRADIENIS
Pasinerti į gilią depresiją. Apsirengti dar tamsesniais drabužiais. Susipykti su likusiais laimingesniais draugais. Parašyti apie tai.
TREČIADIENIS
Šiek tiek atsigauti. Paskelbti kelis savo piešinius iš mokyklos sąsiuvinio. Geriausia tuos, kur su demonais ir pakaruokliais. Sukurti internete naują bendruomenės forumą "gothic_pages". Aptarti gotiškumo kiekį piešiniuose (visuose trijuose), kurie buvo atsiųsti į naują forumą.
KETVIRTADIENIS
Patalpinti į forumą savo gotiškus eilėraščius. Vidurnaktį forume papasakoti apie naują grupės HIM albumą. Pasiskųsti, kad kažkas jums neatiduoda šios grupės albumo. Atsakinėti į užjaučiančius komentarus.
PENKTADIENIS
Būti susiraukusia ir tuo pačiu metu aktyvia. Paskelbti apie planą susirinkti vakare senose kapinėse. Paskelbti forume savo fotografijas iš seno susirinkimo. Fotografijų siužetai tokie: Kryžiaus fone: paleisti plaukai ir ilgas juodas apsiaustas. Ant kapo: galva apsiausta kapišonu, juodi drabužiai. Rūsyje: blykstė, juodi lūpdažiai, juodai nudažyti nagai, žvilgsnis į šoną, juodas apsiaustas.
ŠEŠTADIENIS
Papasakoti apie tai, kaip praėjo susitikimas. Būti nuliūdusia dėl to, kad eilinį kartą jus per susirinkimą paliko vaikinas. Verkti. Pažadėti prasipjauti venas (išilginiu pjūviu). Vakare panaikinti forumą.
SEKMADIENIS
Atstatyti forumą. Papasakoti kaip vakar gulėjote vonioje su prapjautomis venomis ir skaitėte Bodlero ir Viljamo Bleiko eiles. Duoti nuorodą į draugės forumą, kur ji pasakoja, kaip jus išgelbėjo, atsitiktinai ir laiku paskambinusi.

Mozė Dievui:
- Dieve, kodėl įstatymų dešimt? Gal užteks ir devynių?
- Moze, nesiderėk!
- Ką?! O kur parašyta - nesiderėti?

Narkomanas įeina į bažnyčią ir pradeda užpūtinėti žvakes. Kunigas:
- Ką tu darai Erode?!
- Atsipisk, šiandien mano gimtadienis!

Žmogus gali pažinti išminį trim būdais: skaityti išmintingas knygas, mokytis pas išmintingus žmones arba pamyžti ant neizoliuoto aukštos įtampos kabelio...

Pakliuvo į pragarą amerikietis, indas ir rusas. Pasitinka juos velnias ir taria:
- Visiems, kurie čia pakliuvo, suteikiu galimybę pakliūti į Rojų.
Velnias išsitraukią didžiulį rimbą:
- Tuos, kas atlaikys tris smūgius, paleisiu. Galite gintis tuo, kuo norite.
Pirmas išėjo amerikietis. Pasiėmė didelį granito akmenį ir pasislėpė už jo. Velnias užsimojo, ...pirmas smūgis... sutrupino akmenį, antras smūgis ir amerikietis užstaugė nežmonišku balsu. Velnias:
- Sekantis?
Išėjo indas:
- Aš!
- Kuo ginsiesi?
- Niekuo! Aš 80 metų užsiiminėjau joga ir meditacijoje kūnas nejaučia skausmo.
- Gerai.
Pirmas smūgis, ...indas ramus. Antras smūgis, ...indas ramus, Trečias smūgis, ...indas ramus. Velnias:
- Dar niekas nebuvo atlaikęs trijų smūgių. Na ką gi - tu laisvas. Gali keliauti į Rojų.
- Ne, - sako indas, - aš noriu pasilikti ir pažiūrėti. Visuose anekdotuose rusai laimi. Noriu pamatyti, kaip rusui seksis.
- Gerai, - atsako velnias ir klausia ruso:
- Kuo ginsiesi?
- Žinoma, kad indu!

Pagyvenęs šventikas dėsto savo išminį jaunesniems:
- Likimas vis tik yra. Štai vieną žmogelį kelis kartus žaibas trenkė. Vaikystėje, kai jis žvejojo, žaibas trenkė į meškerę. Jį paralyžavo, bet jis pasitaisė. Kai jis paaugo, žaibas trenkė į jo namą. Jis vos spėjo išsigelbėti su savo šeima. Namas sudegė. Bet kartą, kai jis buvo miške, žaibas pataikė į medį, po kuriuo tas žmogus buvo ir jis žuvo. O naktį iškarto po laidotuvių buvo baisi liūtis ir į to nelaimėlio kapą vėl pataikė žaibas.
Visi klausytojai užsirašinėja kažką, kad panaudotų šia istoriją savo pamoksluose ir staiga vienas susimastęs taria:
- Taip, ...kontrolinis šūvis!

- Kuo Kalėdų Senelis skiriasi nuo Senelio Šalčio?
- Kalėdų Senelis visada blaivas ir vienas, o Senelis Šaltis prisiliuobęs ir su kažkokia boba.

- Pas mano senelę iki šiol guli 1804 metų Evangelija.
- Vo, blyn! Tikriausiai dar užrašyta 5 colių disketėse?

Senovė. Dykuma. Kepina karštis. Apskuręs, išbadėjęs barzdotas vyriškis vos velkasi per dykumą. Staiga priekyje išnyra karavanas. Vyriškis pribėga prie varovo ant kupranugario ir prašo:
- Vandens!
Varovas nieko neklausęs pagirdo vyriškį, pamaitina, aprėdo ir vakare kartu visi sėdasi prie laužo. Varovas išsitraukia žolės ir visi pradeda traukti dūmelį. Staiga vyriškis taria:
- Tu mane pagirdei, pamaitinai ir aprengei. Bet ar žinai kas aš esu?
- ?
- Aš – Jėzus Kristus!
- A!.. kai jau užgriebia, ...tai jau gerai veža...

Daktaras kunigui:
- Šventas tėve, man norėtųsi, kad jūs padėtumėt, man nepakliūti į Pragarą.
- Sutarėm, jeigu jūs man irgi padėsite nepakliūti į aną pasaulį...

Parke susitinka du aiškiaregiai:
- Kokia nuostabi diena!
- Taip! Beveik tokia pat kaip ir 2215 metais!

Vienas mužikas kitam:
- Įsivaizduoji! Mano kaimynas pasirodo buvo vampyras!!!
- ???
- Aš jam medinį kuolą į širdį suvariau, o jis ėmė ir tuojau pat numirė!

Lakūnas perduoda per radiją:
- Aš "pirmas", ...aš "pirmas", ...kviečių žemės tarnybą! Degalai baigėsi. Aukštis 3000 metrų. Perduokit instrukcijas, ką toliau daryti!
- Čia žemės tarnyba, kartokite paskui mane: "Dieve mūsų, kuris esi danguje..."

Eglutė – medžio lavonas, prie kurio linksminasi vaikai, švęsdami Naujuosius Metus.

Nojus pastatė laivą. Patalpino ten kiekvieno gyvio po porą. Ir, kai vėliau nutarė pažiūrėti ką ten patalpino, pamatė, kad ten ne tik gyvuliai bet ir svolačiai.

Iškviečia vyriausias psichiatras pavaduotoją ir sako:
- Savaitgalį komisija atvažiuoja, aš jiems siurprizą paruošiau.
- Kokį?
- Psichų vaidinimą "Borodino". Napoleono vaidmeniui paimsime pacientą iš 6 palatos, o Kutuzovą vaidins pacientas iš 3 palatos. Kiti dalyvaus masinėse scenose.
- Ar jums neatrodo, kad bus truputį per daug kraujo?
- Gerai, tada paimsime pacientą iš 7 palatos, kuris vaidins Kristų.
- O kam Kristus?!
- Na, vaikščios, prikėlinės iš mirusių...

- Ir tada dėdės Prikalė Jėzų Kristų vinimis prie kryžiaus. Bet Jėzus perskaitė maldą, išsilaisvino ir pakilo į dangų. Ar viską supratai sūneli?
- Taip mamyte... dėdės jį blogai prikalė!

Potvynis. Plaukia Nojus savo laivu. Staiga atbėga sūnus ir sako:
- Tėvai, pas mus tiek daug gyvūnų ir jie visi šika. Šūdų jau iki kelių. Įsakykite išmėžti.
- Ne sūneli. Pas mane kontraktas su Dievu, o kontrakte nieko nepasakyta apie tai, kad reikia šūdus išmėžti. Gal tuose šūduose irgi kažkokie gyviai gyvena.
Praeina savaitė. Vėl sūnus atbėga:
- Tėvai, triume šūdų jau iki krūtinės. Įsakykite išmėžti.
- Ne sūneli. Negalime mes kontrakto su Dievu pažeisti.
Dar savaitė Praeina. Ir vėl sūnus:
- Tėvai, šūdų jau iki kaklo! Jeigu mes tuojau pat neišmėšime, tai nuskęsime su visa tavo gelda!!!
- Gerai sūneli, kad toks jau reikalas. Pas mus žinoma kontraktas, bet sąlygose parašyta, kad gyvūnus turime pristatyti gyvus į Ararato kalną ir todėl negalime leisti, kad laivas nuskęstų. Mesk visus šūdus už borto.
Žodžiu, išmėžė jie didelė galybę tos smarvės... ir taip ta krūva plaukiojo, kol jos neatrado Kolumbas.

Ateina žydas pas rabiną ir skundžiasi:
- Rabine, aš toks neturtingas, kad pas mane net pieno nėra. Padėk!
- Gerai sūnau mano, eik namo, viskas bus gerai.
Po kelių dienų ateina tas pats žydas pas rabiną ir sako:
- Rabine! Pas mane išdygo moteriškas papas ir jame atsirado pienas, bet gi aš tavęs ne to prašiau!
- Ką padarysi, sūnau mano! Mes tokia jau tauta, kad mums lengviau stebuklą padaryti, nei pinigų duoti.

Rojus. Ilga eilė prie dangaus vartų. Dievas nagrinėja naujų sielų bylas. Ir staiga, žybsint ir su sirenomis, privažiuoja didelis kortežas. Dievas klausia apaštalų:
- Kas čia tokie?
- Deputatų ir oligarchų grupė iš paskutinės katastrofos.
- Įleiskite juos pro vartus be eilės!
- Kaip tai? Ar mums nepasigirdo?
- Vykdykite, kaip įsakiau. Padarykite jiems VIP ekskursiją po Rojaus geriausias vietas ir tada siuskite Velniop į Pragarą!

Kunigų seminarija. Vyriausias šventikas studentams:
- Visus jus - išmatas, kurie keiksis, krušių su žvakide!
Atsistoja vienas studentas ir sako:
- Šventas tėve, bet jūs ką tik pats nusikeikėte.
Šventikas prieina prie studento ir kaip dės su žvakide studentui, tas net nukrito:
- Nu ką, Dievo išmata, prisišnekėjai?

Miršta Grafas Drakula. Danguje jį pasitinka Dievas ir nenori įleisti į Rojų (dėl visiems gerai žinomų priežasčių). Dievas taria:
- Galiu sugrąžinti tave į Žemę bet kokiu pavidalu, išskyrus žmogaus.
- Noriu tapti sparnuotu gyvūnu, siurbiančiu kraują!
Dievas pavertė jį šikšnosparniu ir sugrąžino į Žemę.
Drakula sau laimingas skraido, geria gyvulių kraują, bet vieną dieną jį nudeda kažkoks ūkininkas. Drakula vėl pakliūna į Dangų. Dievas vėl taria:
- Galiu sugrąžinti tave į Žemę, išskyrus tuo pavidalu, kuriuo jau buvai.
- Noriu tapti sparnuotu gyvūnu siurbiančiu kraują!
Dievas pavertė jį uodu ir sugrąžino į Žemę. Drakula sau laimingas skraidė, čiulpė visų kraują. Tačiau jį greitai priplojo eilinė auka. Vėl Dangus. Dievas taria:
- Na viskas, užknisai, galiu paskutinį kartą tave sugrąžinti į Žemę. Kuo nori tapti?
- Hm! Noriu siurbti kraują, bet kad manęs negalėtų užmušti!
- Bus kaip tu nori, - tarė Dievas ir pavertė jį moterišku tamponu.

Tikėjimas padeda gyventi nesijaučiant apgautam.

Moteriškas gudrumas geba kurti stebuklus! Taip vienos nuotakos noras pateisinti nesantuokinį nėštumą pagimdė pasaulinę religiją.

Žmonės visada tikisi stebuklo, o ypatingai tada, kai spaudžia bankomato mygtuką "Sąskaitos balansas"

Nutarė Dievas nusileisti į Žemę ir įsidarbinti mieste daktaru. Atvažiuoja pas jį pirmas pacientas. Suparalyžuotas, kėdėje. Dievas uždėjo ranką ant galvos ir sako:
- Stokis ir eik!
Tas atsistojo ir išėjo. Koridoriuje jo klausia:
- Na kaip naujas daktaras?
- Tai visi jie tokie - net spaudimo nepamatavo...

Pagal statistiką, Vatikane gyvena du Popiežiai viename kvadratiniame kilometre.

Susimąsčiusi blusa:
- Ar yra gyvybė kituose šunyse?..

Vakar per televizorių mačiau Dievą! Už jo okeanas, miestai, o jis stovi toks kuklus, su kostiumu ir apie orus pasakoja...

Laukiniai vakarai. Pastorius skaito pamokslą:
- Girtuokliavimas yra visų jūsų nesėkmių priežastis. Va, išgeriate viskio butelį, grįžtate namo, jūsų žmona iškelia skandalą, jūs griebiatės ginklo ir dėl girtumo nepataikote!

Optimistas – žmogus, kuris kapinėse kryžių vietoje mato pliusus.

-Kas tu?
-Geroji fėja.
-Tai kodėl su kirviu?
-Ai, nuotaika prasta.

Naujojo ruso duktė ateina pas tėvą ir sako:
- Susiradau sau vyrą, tėte.
- Nu atsivesk, aš su juo pasikalbėsiu.
Po minutės įeina vienuolis ir sako:
- Aš jūsų dukters vyriškis ir noriu ją vesti.
O naujasis rusas jam:
- Nu tikiuosi tu supranti, kad mano duktė ne šiaip sau panelė! Jai reikia brangių kvepalų ir panašiai!
- Na, kaip Dievas duos!
- Jai dar reikės pirkti brangias mašinas ir visa kita.
- Duok Dieve, duok Dieve...
- Nu gerai, eik.
Vienuolis išėjo ir ateina dukra:
- Na ką, tėte, kaip tau jis?
- Tikras vargeta, bet man patinka, kad jis mane vadina Dievu...

Kalbasi dvi programos:
- Ar tu tiki gyvenimu po shutdown'o?

Mire naujasis rusas. Kapinese kolegos prisimena nesuskaiciuojamas velionio dorybes: protingas, jautrus, kulturingas, mokytas, taktiškas, ištikimas… Našle klausesi, klausesi ir staiga suriko:
- Sustokit! Man atrodo, kad ne ta laidojam!

Jeigu kalnas neina pas Mahometa,... reiškia žole buvo neypatinga...

Žydu klajones po dykuma prasidejo nuo to, kad Moze pareiške žinas trumpesni kelia...

Mažoji Sara klausia tevo:
- Tete, o Viešpats Dievas leistu man nusiusti Valentino dienos atviruka kito tikejimo žmogui?
- Manau, taip, - atsako tevas. - O kam tu noretum nusiusti atviruka?
- Osamai Bin Ladenui.
- Bin Ladenui??? - sušunka šokiruotas tevas. - bet kodel?
- Na, - sako mažoji Sara, - isivaizduok gauna Bin Ladenas meiles laiškuti nuo mažos žydu mergaites. Jis prades manyti, kad ne visi pasaulyje tokie blogi ir ims labaiu myleti pasauli. O kai gaus dar kelis atvirukus, jis supras, kad pasaulis nuostabus ir nustos galu gale slapstytis, viešai pripažins savo klaidas.
- Sara, - sako giliai sujaudintas tevas, - tai nuostabiausia, ka aš kada nors girdejau...
- Aš žinau, teti, - užsisvajojusi sako Sara. - O tada, kai jis nustos slapstytis po visokias ten olas, tada musu juru pestininkai ir nušaus ta gaidi na@uj!!!

Buratinas domėjosi istorija. Jis puikiai suprato, už ką inkvizicija degino raganas ir raganius, tačiau niekaip negalejo suvokti, už ką jie degino malkas...

- Dievas mirė! - tarė Nitche 1897 metais.
- Nitche mirė - tarė Dievas 1900 metais.

Koks skirtumas tarp besimeldžiančių bažnyčioje ir kazino?
Kazino žmones meldžiasi žymiai nuoširdžiau.

- Merginos saugokitės! Į mane įsikūnijo butelis degtinės!

Susirinko kapinių darbuotojai ir svarsto:
- Užkasam palaikus be karstų - medžio sutaupysim.
Kitas neatsilieka:
- Ir užkasam juos stovinčius - mažiau ploto reikės.
Trečias irgi turi ką pasiūlyti:
- Užkasam juos iki puses - nereikės paminklų.
Ketvirtas:
- O jeigu jie už ranku susikibs, bus graži tvorelė.

Kai Dievas nori nubausti amerikiečius, Jis užsiundo ant jų žemes drebejimus, taifūnus ir tornado. Kai Dievas nori nubausti likusias tautas, Jis užsiundo ant jų amerikiečius.

Tamsos Brolija